Ładniejsze podwórka

29 listopada w siedzibie Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Praga Północ przy ul. Jagiellońskiej 23 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu ds. rewitalizacji i poprawy estetyki praskich podwórek, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele ZGN i wydziału infrastruktury urzędu dzielnicy, policji, Związku Stowarzyszeń Praskich oraz mieszkańcy z ulicy Wileńskiej i Targowej.

Urzędowy zespół powołany przez burmistrza Piotra Zalewskiego, z udziałem przedstawicieli lokalnych komitetów podwórkowych, wspólnot i stowarzyszeń powstał pod wpływem rosnącego niezadowolenia mieszkańców ze stanu praskich podwórek, którym administratorzy budynków komunalnych nie poświęcali dotąd należytej uwagi. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie praskiego ZGN.

Zarówno w minionym, jak i w tym roku ZGN wykonał prace porządkowe i nasadzenia zieleni na kilku podwórkach przy Brzeskiej, Dąbrowszczaków, Brechta, Jagiellońskiej. Na części podwórek na Nowej Pradze urząd dzielnicy wykonał też remonty będących w najgorszym stanie ciągów pieszych. Budzi to apetyty mieszkańców innych podwórek, ale przyszłoroczny budżet może wiele osób rozczarować. Tym samym pogłębią się jeszcze dotychczasowe dylematy dotyczące rozdziału środków. Czy na każdym podwórku, którego mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę, robić choćby niewielkie nasadzenia, czy przeprowadzać rewitalizację mniejszej ilości podwórek rocznie, ale całościowo? Na razie ZGN stosuje metodę małych kroków. Przedstawiciele mieszkańców wyrażali jednak pogląd, że efekty takich inwestycji, choć i tak kosztownych, pozostają niemal niezauważalne dla osób nimi zainteresowanych. Wiąże się to zapewne także z większym natężeniem aktów wandalizmu i kradzieży sadzonek. Na szczęście nasadzenia są objęte roczną gwarancją, więc ubytki zostaną uzupełnione, jednak Beata Kownacka z ZGN zwróciła się do obecnego na spotkaniu przedstawiciela policji o zwiększony dozór nad tymi miejscami.

Pozytywne zmiany na podwórkach są też często niweczone przez kierowców rozjeżdżających trawniki i nowe nasadzenia. Nierozwiązanym dotąd problemem jest możliwość egzekwowania podejmowanych przez wspólnoty i grupy mieszkańców uchwał o zakazie parkowania samochodów na terenie podwórek. Samowolne wywieszenie znaku grozi karą na mocy Kodeksu wykroczeń, wobec problemu bezradna okazała się także straż miejska. Okazuje się, że wiele w takich sytuacjach zależy od decyzji gminy. Policja przygotuje w tej sprawie szczegółową procedurę postępowania dla mieszkańców, która zostanie udostępniona na kolejnym spotkaniu zespołu, zaplanowanym na 10 stycznia.

W sumie podwórek, na których były prowadzone prace naprawcze, choćby w niewielkim na razie zakresie, jest już około 30, dlatego także w celu ochrony i pomocy przy pielęgnacji nowo posadzonej zieleni ZGN jest zainteresowany zawiązywaniem się oddolnych komitetów podwórkowych, z którymi będzie można podjąć ściślejszą współpracę.

Ze względu na szczupłość finansów w przyszłym roku, tak ważne są inne źródła finansowania, nie tylko z Unii Europejskiej oraz współpraca z mieszkańcami. Na razie nie wiadomo, czy na Pragę trafią kolejne środki z Biura Ochrony Środowiska, nieznane są też dalsze losy projektu „Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice” realizowanego przez m.st. Warszawa, w partnerstwie z udziałem Stowarzyszenia Monopol Warszawski. W ramach tego projektu zrewitalizowano m.in. podwórko przy ulicy Targowej 41.

Po konsultacji z radcą prawnym urzędu okazało się, że nie jest możliwe przyjęcie przez ZGN darowizny, np. w postaci ławki, czy umożliwienie mieszkańcom własnoręcznego odmalowania klatki schodowej przez zakup farby ze środków ZGN. W ten sposób przepisy prawa bądź ich interpretacja, wiążą ręce inicjatywom społecznym albo skazują je na bycie nielegalnymi.

Nie wiadomo jeszcze, czy w tych problemach pomoże tzw. inicjatywa społeczna, czyli stworzona przez miasto możliwość dofinansowania pomysłów mieszkańców. Ma ona umożliwić większą elastyczność działań oraz zwiększy udział społeczny w realizowanych przedsięwzięciach.

Ponieważ problemem jest często także brak koordynacji działań nawet w obrębie podmiotów podległych Dzielnicy Praga Północ i jej wydziałów, zaproponowano stworzenie wykazu prac, jakie wykonano na poszczególnych podwórkach oraz tych, które są tam planowane.

Dodatkowy wykaz mógłby zawierać sprawy do załatwienia na poszczególnych podwórkach, w kamienicach i na ulicach przed nimi, zgłaszane przez mieszkańców. Dyrekcja ZGN rozważy możliwości stworzenia takich rejestrów.

Kr.