XXXVI sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Tylko budżet

Na ostatniej, październikowej sesji, radni dyskutowali wyłącznie nad zmianami w tegorocznym budżecie, które dotyczyły planu dochodów, planu wydatków bieżących, planu wydatków majątkowych i planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Plan wydatków wykazuje zmniejszenia m. in.: 153 tys. zł mniej na transport i komunikację, 856 tys. zł mniej na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, 1 mln zł mniej na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 57 tys. zł mniej na ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Zwiększenie wydatków dotyczy edukacji, na którą do końca roku zostanie wydane o 3,9 mln zł więcej. Wydatki pozostałych działów zostaną zrealizowane zgodnie z założonym planem.
Zmiany w planie wydatków majątkowych to zmniejszenia m.in. na budowę ulic: Pułaskiego, Ścieżka, Brzeziny, Orchowieckiej, zatok parkingowych w ulicy Strumykowej i na przebudowę Skarbka z Gór. Zwiększono wydatki na budowę budynku komunalnego przy Marywilskiej – o 378 tys. zł, o 1,6 mln wzrosły wydatki na budowę szkoły podstawowej przy Głębockiej, o 69 tys. zł na modernizację Parku Henrykowskiego.

(egu)