XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Co z GKP Targówek?

Funkcjonowanie Gminnego Klubu Piłkarskiego Targówek przy ul. Kołowej 18 – temat, wprowadzony na początku sesji 15 listopada, był przedmiotem półtoragodzinnej dyskusji, w której wzięli udział: Ewa Witecka – naczelnik Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami; Alicja Żebrowska – radna Rady Warszawy, członek komisji sportu; Włodzimierz Wąsowicz – członek zarządu GKPT; Tomasz Kasprzak – prezes Stowarzyszenia Sympatyków GKPT oraz radni: Krzysztof Miszewski, Andrzej Gapys, Krzysztof Sirko, Danuta Pieńkowska.

Zanim sprawa trafiła na radę dzielnicy, była przedmiotem analiz Urzędu m.st. Warszawy (wiceprezydent Włodzimierz Paszyński stwierdził „poważne uchybienia w jego funkcjonowaniu”), wracała jak bumerang na komisję sportu Rady Warszawy. Na sesji Targówka mówiono m.in. o przeprowadzonych w czerwcu wyborach zarządu klubu z prezesem Grzegorzem Skrzeczem; zadłużeniu klubu; rozliczeniu z dotacji na rok 2011 i staraniach o dotacje na rok 2013; wnioskach o wydzierżawienie terenu na 5 lat i o obniżenie czynszu. Wykluczenie klubu z programu WAW Wisła uniemożliwia jednak zawarcie umowy dzierżawy innej niż krótkoterminowa.

Włodzimierz Wąsowicz zapewnił, że klub w całości rozliczył się z dotacji na 2011 rok.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski zadeklarował ponowienie starań o przekazanie terenu przy ul. Kołowej 18 w gestię dzielnicy.

Oczekiwania GKPT wobec władz Targówka nie zostały na sesji przedstawione w formie dokumentu, np. projektu uchwały.

 Jakie decyzje w sprawie GKPT zapadły na posiedzeniu komisji sportu Rady Warszawy 19 listopada, poinformujemy naszych Czytelników.

Bez dyskusji, jednomyślnie, 19 głosami, radni podjęli uchwałę, pozytywnie opiniującą zmianę załącznika dzielnicowego do budżetu na rok 2012. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia o 164 327 zł środków na dofinansowanie termomodernizacji przedszkoli nr 91, 103 i 115 oraz siedziby DBFO; zwiększenia planu dochodów o 1 350 000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatków od osób prawnych, o 1 270 000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i o 500 000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego; przeznaczenie przeniesionych z budżetu WEK środków na dotacje: 38 400 zł – dla niepublicznych szkół podstawowych, 1500 zł - dla niepublicznych oddziałów zerowych w szkołach podstawowych, 400 zł - dla niepublicznych gimnazjów, 900 zł – dla niepublicznego liceum; zwiększenie środków w budżecie DBFO z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników: szkół podstawowych (2 293 630 zł), oddziałów zerowych w szkołach podstawowych (141 727 zł), przedszkoli (1 328 593 zł), gimnazjów (1 434 030 zł), liceów ogólnokształcących (724 052 zł), szkół zawodowych (186 420 zł), stołówek szkolnych (111 771 zł). Wydatki majątkowe w dziale „Administracja publiczna” w wysokości 15 498 zł przeznaczono na modyfikację programu Rejestr VAT (4 305 zł) oraz rozszerzenie aplikacji, dotyczącej tzw. płatności masowych, przewidzianych od stycznia 2013 roku.

Zgodnie z autopoprawką zarządu dzielnicy, środki finansowe w wysokości 230 000 zł, zaplanowane w 2012 roku na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka” – przeniesione zostały na realizację tego zadania w roku 2013.

Również jednomyślnie, 20 glosami, radni pozytywnie zaopiniowali projekt wykazu nr 16/2012 lokali, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Wykaz obejmuje 57 lokali. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po części uchwałodawczej przewodniczący rady Zbigniew Poczesny poinformował o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Targówka: urząd skarbowy nie stwierdził istotnych rozbieżności, choć 10 radnym wytknął błędy i braki.

W punkcie „Interpelacje i wnioski” Marcin Skłodowski zapytał o elektroniczny system do głosowania. System jest wypożyczony i będzie testowany do końca roku.

Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował, że dwóch radnych przepłynęło kajakiem Kanał Bródnowski. Za ten „wyczyn” wręczył statuetki Jędrzejowi Kunowskiemu i Tomaszowi Cichockiemu; wyraził nadzieję, że po rewitalizacji Kanału Bródnowskiego znajdą oni następców.

Danuta Pieńkowska wstąpiła do Klubu Radnych Niezależnych – poinformował Zbigniew Poczesny i ogłosił zamknięcie XXXVIII sesji.

 K.