Uspokoić ruch

Debata w sprawie uspokojenia ruchu na Pradze oraz wyglądu Placu Wileńskiego i ul. Targowej po otwarciu II linii metra odbyła się 14 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Praskich. Współorganizatorem spotkania był burmistrz dzielnicy Piotr Zalewski.

Wyłączenie ruchu na ul. Targowej w związku z budową metra, a także inne zmiany komunikacyjne, w tym ograniczenia dla komunikacji indywidualnej na moście Śląsko-Dąbrowskim powinny stać się przyczynkiem do stworzenia docelowej koncepcji zmian w tym zakresie, stawiających sobie za cel poprawę życia mieszkańców przez ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, poprawę warunków poruszania się pieszo i na rowerze oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej.

Już dwa lata temu organizacje zrzeszone w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego wystosowały apel do władz miasta o sporządzenie projektu nowego zagospodarowania ulicy Targowej, wykorzystując tę niepowtarzalną szansę, jaką jest budowa metra. Ponieważ apel pozostał bez odpowiedzi, trud refleksji na ten temat podjęła strona społeczna.

Na spotkaniu, w obecności stołecznego inżyniera ruchu Janusza Galasa, przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa przedstawione zostały prezentacje na temat dotyczących Pragi niespójności w strategicznych dokumentach miejskich autorstwa Patryka Bieleckiego ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze oraz Projekt uspokojenia ruchu na Starej Pradze po wybudowaniu metra, przygotowany przez Tomasza Peszke z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” przy współpracy Aleksandra Buczyńskiego z Zielonego Mazowsza. Problemy komunikacyjne Nowej Pragi przedstawił dzielnicowy radny Paweł Lisiecki.

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami rewitalizacji przestrzeni miejskich, rekomendowano m.in. poszerzanie subnormatywnych chodników, ograniczenie ilości pasów ruchu bądź ich zwężanie na rzecz wyznaczania pasów rowerowych w jezdniach i miejsc parkingowych oraz tworzenie stref ruchu uspokojonego (do 30 km/h). Aby umożliwić powstanie deptaka na ul. Ząbkowskiej, co jest zgodne z przyjętym dla tego rejonu planem zagospodarowania przestrzennego, zaproponowano stworzenie pełnego skrzyżowania ulicy Targowej z Białostocką i przeniesienie tam, w rejon stacji i wyjść z metra, ruchu autobusów obsługujących Michałów i Targówek.

Choć sama idea uspokajania ruchu nie budziła kontrowersji, to w sprawie ulicy Targowej zasłaniano się zapisami umowy z wykonawcą metra, która nakłada na niego obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego otoczenia stacji. Argument ten jest jednak nie do utrzymania w świetle planów dotyczących ulicy Świętokrzyskiej, która za sprawą odrębnego projektu ma całkowicie zmienić swoje oblicze. Okazało się także, że projekt zagospodarowania Placu Wileńskiego po wybudowaniu metra opracowuje miejski Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej. Wciąż nie ma jednak jego ostatecznej wersji, a sam projekt nie podlega żadnym społecznym konsultacjom. Tymczasem mieszkańcy budynków przy Targowej i Cyryla i Metodego nadal protestują przeciwko usytuowaniu pod ich oknami pomnika „czterech śpiących”. Przedstawicielka wspólnoty przedstawiła pomysł upamiętnienia wojny 1920 roku albo rzezi Pragi, miejsce pomnika upamiętniającego Armię Czerwoną widząc na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

Dyskusja nad poszczególnym rozwiązaniami była mocno ograniczona ze względu na szczupłość czasu (przygotowania do nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ). Choć konkretne deklaracje nie padły, poza jedną – inżynier ruchu obiecał, że wkrótce zniknie uciążliwy dla mieszkańców ruch tirów ulicą Szwedzką, ZTM i służby inżyniera ruchu przeanalizują przedstawione przez stronę społeczną propozycje. Debata z pewnością będzie miała swój ciąg dalszy.

Kr.