Mieszkania komunalne na Golędzinowie

W środę, 14 listopada, z udziałem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, zarządu dzielnicy Praga Północ i radnych odbyło się symboliczne przekazanie kluczy do dwóch mieszkań w pierwszych budynkach komunalnego osiedla przy ul. Jagiellońskiej 47.

W tym roku na terenie dzielnicy oddano już do użytku budynki przy Białostockiej i Grodzieńskiej z 69 mieszkaniami w dwóch sześciokondygnacyjnych budynkach wielorodzinnych. Były to pierwsze nowe mieszkania komunalne wybudowane na Pradze od 1945 roku.

W pierwszym etapie nowej inwestycji mieszkaniowej na Golędzinowie powstało pięć czterokondygnacyjnych budynków z 75 lokalami, infrastruktura techniczną oraz garaż na 187 miejsc – całość prac pochłonęła ok. 30 mln zł. Mieszkania mają podstawowe wyposażenia i, choć często niewielkie, są funkcjonalnie rozplanowane. Zadbano również o dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych, ustawiono też wygodne stojaki rowerowe. W nowych lokalach zamieszkają rodziny z budynków w najgorszym stanie technicznym, niezalegające z opłatami.

Chwaląc się osiągnięciami ratusza, Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreślała, że znaczący wzrost nakładów na komunalne budownictwo mieszkaniowe nastąpił w 2008 roku za sprawą wdrożenia Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Zakładał on wybudowanie ok. 2500 nowych mieszkań. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano na ten cel ok. 500 mln złotych. Do tej pory oddano łącznie 1745 nowych lokali mieszkalnych, a program jest jednym z priorytetów władz m.st. Warszawy, bowiem, jak zaznaczyła pani prezydent: „Ludzie bez zdolności kredytowej zawsze będą, nie można o nich zapominać”. Chwaliła także upór wiceburmistrz Katarzyny Łęgiewicz w pozyskiwaniu środków na rewitalizację dzielnicy, dzięki któremu udało się zapisać w budżecie miasta dodatkową kwotę 10 mln złotych dla Pragi Północ.

Nawiązaniem do społecznych protestów w sprawie Trasy Świętokrzyskiej było stwierdzenie, że na Pragę należy dojeżdżać, a nie przez nią przejeżdżać. Wkrótce będzie tu metro, Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kreatywności, inwestycje na terenie Konesera. Kamykiem do ogródka własnych współpracowników było stwierdzenie, że w mieście nie można widzieć tylko dróg, a zapominać o ludziach i ich potrzebach mieszkaniowych.

Wkrótce ma ruszyć drugi etap inwestycji z 228 lokalami w czterech siedmiokondygnacyjnych budynkach, na który udało się otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% wartości przetargu (ok. 18 mln zł). Nowe budynki mają zarówno nazwą (Bastion, Redan, Barkan, Luneta), jak i ceglanym wykończeniem nawiązywać do zabudowy fortecznej Fortu Golędzinowskiego, na terenie którego powstają. Tymczasem z punktu widzenia ochrony zabytków niefortunnym posunięciem było wcześniejsze usytuowanie bloków policyjnych tuż przy obiektach fortyfikacyjnych, a częściowo na nich, bez poszanowania historycznej wartości tego sąsiedztwa. Choć wznoszone tuż obok osiedle domów komunalnych w założeniu ma nawiązywać do miejsca, w którym powstaje, to czy nawiązanie to rzeczywiście będzie trafne i czytelne dla mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni, okaże się w pełni po zakończeniu inwestycji, które jest planowane na 2014 rok.

Do tematu polityki mieszkaniowej powrócimy szerzej w najbliższych wydaniach gazety.

Kr.