XXX Sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Nudno i krótko

30 października na wniosek 8 radnych zwołana została 30. nadzwyczajna sesja północnopraskiej rady. Zaproponowany przez wnioskodawców porządek obrad nie przewidywał przyjmowania przez radę jakichkolwiek uchwał i stanowisk, ale jedynie przedstawienie przez zarząd informacji o aktualnym stanie sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, liczbie wydanych skierowań do podziału i zamiany mieszkań oraz liczbie podpisanych umów najmu na lokale mieszkalne w latach 2011-2012.

Radni wnioskodawcy domagali się także informacji o wykonaniu budżetu dzielnicy Praga Północ w 2012 roku. Ci, którzy spodziewali się sensacji, zapewne srogo się zawiedli. Było krótko i nudno. Przed rozpoczęciem punktów merytorycznych zarząd wniósł o rozszerzenie porządku obrad o korekty budżetu. Mimo zgody ze strony obecnych na sali radnych z powodów formalnych – braku części inicjatorów sesji – poszerzenie porządku obrad nawet nie było głosowane. Z informacji, które przedstawił burmistrz Zalewski wynikało, iż zarząd czyni wszystko, aby jak największa liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania została w bieżącym roku zrealizowana. Burmistrz zwrócił uwagę, że także w roku 2013 można będzie sprzedawać mieszkania na warunkach roku 2012, o ile w roku bieżącym zostanie podpisany tzw. protokół uzgodnień po przeprowadzonej wycenie mieszkania przez biegłego rzeczoznawcę. Urząd szacuje, że w 2012 zostanie sprzedanych lub dojdzie do zawarcie protokołu uzgodnień z rekordową liczbą 400 najemców. To był właściwie koniec sesji, bowiem przed rozpoczęciem kolejnego punktu radny Ireneusz Tondera (SLD) zwrócił uwagę, że rok budżetowy 2012 jeszcze się nie skończył i trudno przedstawiać zarządowi informację z jego wykonania. Po tej ripoście radny Sebastian Kędzierski PiS poprosił o przerwę, którą przewodnicząca Elżbieta Kowalska Kobus szybko przegłosowała. Całość trwała 35 minut.

DCH