Pamięć o Powstaniu Warszawskim

W sierpniu 1944 roku na terenie dzisiejszej Dzielnicy Targówek działały oddziały, wchodzące w skład rejonów: I, II i IV Obwodu Armii Krajowej Praga. Tu były najcięższe starcia; tu znajdowały się obiekty, które zapewniały oddziałom niemieckim panowanie nad północną i centralną częścią Pragi oraz dawały swobodny dostęp do miasta niemieckim oddziałom, rozmieszczonym na linii Warszawa – Modlin. Sytuacja była szczególnie trudna, bowiem Praga, wobec bliskości frontu wschodniego (zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy Pragi) stanowiła zaplecze dla głównych sił niemieckich, kontynuujących walkę z oddziałami radzieckimi.

„Już pierwsze ataki oddziałów powstańczych: z Cmentarza Żydowskiego na koszary byłego 36 pp LA, warsztaty kolejowe przy Palestyńskiej, Dworzec Warszawa Praga, koszary na Golędzinowie, stanowisko artylerii przeciwlotniczej na Żeraniu, most kolejowy na kanale Wisła-Narew i wiadukty kolejowe nad Modlińską i Radzymińską dowiodły, iż nieprzyjaciel nie został zaskoczony. Był dobrze przygotowany do  likwidacji działań powstańczych.

Powstańcy ponieśli poważne straty. Wobec tak znacznych strat, poniesionych już w pierwszych dniach, komendant Praskiego Obwodu AK ocenił, iż prowadzenie dalszych działań byłoby tylko ich mnożeniem; postanowił już w czwartym dniu Powstania przerwać działania na ulicach Pragi, lecz to nie znaczy, że odwołał działania na rzecz Powstania. Dla oddziałów Praskiego Obwodu AK Powstanie trwało, zmieniły się zadania. Wraz z przerwaniem walk na ulicach przystąpiono do realizacji takich, na które pozwalały okoliczności, a więc: do przerzutów ochotniczych, uzbrojonych grup na Sadybę, Mokotów i do Puszczy Kampinoskiej oraz formowania, z opuszczających miasto powstańców, oddziałów w lasach legionowskich i utrzymywanie ich w gotowości do wznowienia akcji powstańczych na terenie Pragi. Rozwiązano je dopiero po zdobyciu Pragi przez wojska frontu wschodniego”.

Te fakty przypomniał płk Bohdan Zawolski, prezes Związku Powstańców Warszawskich Praga, podczas uroczystości przed Redutą Bródnowską 1 sierpnia br. – w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Oddano hołd uczestnikom Powstania oraz mieszkańcom miasta, uczestniczącym w tym wydarzeniu. Kwiaty złożyli członkowie Społecznej Rady Kombatanckiej, senator Marek Borowski, przedstawiciele władz samorządowych Targówka, prezes SM „Bródno” i dyrektor osiedla „Toruńska” oraz zespół kibiców Legii, współpracujący z organizacjami kombatanckimi Pragi.

K