Dostaliśmy Syrenkę!

Niewątpliwy zaszczyt i wielka przyjemność. Chcemy się pochwalić naszym Czytelnikom – redakcja otrzymała nagrodę m.st. Warszawy (popularnie zwaną syrenką). Znaleźliśmy się w gronie 25 znamienitych warszawiaków oraz warszawskich organizacji i stowarzyszeń.

Wręczenie nagród miało znakomitą oprawę. Miejsce – Sala Balowa Zamku Królewskiego w Warszawie, okoliczności – uroczysta sesja Rady Warszawy, goście – m.in.: premier Tadeusz Mazowiecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, Władysław Bartoszewski, posłowie - Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Kalisz, były prezydent stolicy Marcin Święcicki, burmistrz Białołęki Jacek Kaznowski.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła honorowe obywatelstwo stolicy zasłużonym dla Warszawy - prof. Witoldowi Kieżunowi, Sławomirowi Pietrasowi, prof. Jerzemu Regulskiemu i Stanisławowi Wyganowskiemu.

A oto sylwetki nowych, honorowych obywateli Warszawy. Witold Kieżun - wilnianin z urodzenia, warszawiak z wyboru – profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej, teoretyk zarządzania, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, więzień sowieckich łagrów.

Sławomir Pietras – z wykształcenia prawnik, zaś z powołania jeden z bardziej wybitnych na świecie dyrektorów teatrów operowych. Kolejno stawiał na nogi wszystkie teatry, którym dyrektorował - Teatr Wielki w Łodzi, Operę Wrocławską, Teatr Wielki w Poznaniu i Teatr Wielki w Warszawie. Wielce zasłużony dla tego ostatniego – stąd honorowe obywatelstwo stolicy.

Prof. Jerzy Regulski - ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, Kawaler Orderu Orła Białego. W czasie II wojny światowej żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie więziony do 1946 za działalność niepodległościową. Od lat 80. organizował badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Podczas rozmów Okrągłego Stołu był jednym ze współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych.

Stanisław Wyganowski – pierwszy prezydent Warszawy III Rzeczpospolitej, mianowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, następnie wybrany przez Zgromadzenie Wyborcze Warszawy, doktor nauk ekonomicznych, urbanista. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, następnie działał w konspiracji.

Redakcja Nowej Gazety Praskiej znalazła się w znakomitym towarzystwie nagrodzonych, wśród których byli: Danuta Dmowska-Andrzejuk, ksiądz prałat Bogdan Bartołd, Ewa Kielak-Ciemniewska, Jarosław Chołodecki, ksiądz prałat Wojciech Drozdowicz,  Alicja i Zbigniew Gluzowie, poetka Julia Hartwig, pisarz Ryszard Marek Groński, pianista jazzowy Andrzej Jagodziński, o. Andrzej Kiełbowski, Jerzy Kraska, reżyser Antoni Krauze, Adam Mazurek, śpiewak Wiesław Ochman, dziennikarz Jan Ordyński, grafik Andrzej Pągowski, Joanna Rajkowska, Henryk Sowiński, Danuta Szmit-Zawierucha, aktor Jerzy Zelnik, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Krąg Pamięci Narodowej, Chór Cantate Deo, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Nagrodę otrzymaliśmy z rąk Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady m.st. Warszawy. Nagroda zobowiązuje, więc w obecności znakomitego audytorium zadeklarowaliśmy dalszą pracę dla dobra Warszawy i jej Mieszkańców, szczególnie tych z prawego brzegu.

(egu)