XXIX sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Czas na zmiany ... obwodów szkolnych

To nie była sesja z gatunku tasiemcowych. Kilka punktów, dwie przegłosowane uchwały.

Pierwsza dotyczyła zaopiniowania zmiany nazw kilku białołęckich ulic. Pozytywne, bo zgodne z zasadami rządzącymi językiem polskim i z logiką, są opinie dotyczące zmian. Ulica Józefa Mehofera otrzyma nazwę Józefa Mehoffera, Naprzełaj stanie się Na Przełaj. Płochocimska będzie Płochocińską, zaś Van Gogha – po wejściu w życie uchwały – będzie ulicą Vincenta van Gogha. I jeszcze Zubowicka stanie się Żubowiecką.  

Nie uzyskały akceptacji radnych zmiany nazw ulic - Józefa Antalla na Józsefa Antalla i Michała Faradaya na Michaela Faradaya.

To najlepszy czas na zmiany obwodów szkolnych. Skończył się rok, nowy za dwa miesiące. Będzie sporo czasu na sprawy administracyjne i na przygotowanie się na zmiany w szkołach, których to dotyczy. A dotyczy następujących placówek:  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego przy Leśnej Polanki 63/65, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera przy Strumykowej 21a, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego przy Erazma z Zakroczymia 15. Tym samym następują zmiany w zapisach aktów założycielskich owych szkół.

Nowy okręg szkolny podstawówki nr 154 to: od północy - granica Białołęki z gminą Jabłonna, na odcinku od Wisły do linii kolejowej Warszawa – Gdańsk; od wschodu - wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Gdańsk do wysokości Mehoffera. Od południa granice obwodu wyznaczają – ulica Mehoffera do Modlińskiej, Modlińska na północ do wysokości numeru 238 po parzystej stronie i 257 po stronie nieparzystej, następnie granica biegnie wzdłuż ulicy projektowanej, równoległej do Mehoffera aż do krańca ulicy Osuchowskiej, następnie prostopadle do Osuchowskiej i Leśnej Polanki, dalej prosto do Gozdawitów, wzdłuż brzegu lasu do Strumykowej i kolejno Dzierzgońską do ulicy Marcina z Wrocimowic, Marcina z Wrocimowic do skrzyżowania z przedłużeniem Aluzyjnej i przedłużeniem Aluzyjnej do Wisły. Od zachodu granica przebiega wzdłuż Wisły, od przedłużenia Aluzyjnej do granicy Białołęki z gminą Jabłonna.

Nowy obwód szkolny dla podstawówki nr 342 również ulega zmianie. Jego północna granica - od Wisły, przedłużeniem Aluzyjnej do skrzyżowania z ulicą Marcina z Wrocimowic, Marcina z Wrocimowic do Dzierzgońskiej, Dzierzgońską do Strumykowej, Strumykową wzdłuż brzegu lasu do wysokości numeru 40, brzegiem lasu do skrzyżowania Leśnej Polanki z Gozdawitów, Leśnej Polanki w kierunku południowym do Osuchowskiej i Osuchowską do ulicy Mehoffera.

Wschodnia granica obwodu - Mehoffera od skrzyżowania z Osuchowską do skrzyżowania z Książkową; południowa - Książkową, od skrzyżowania z Mehoffera do skrzyżowania z Odkrytą; zachodnia – Odkrytą, od skrzyżowania z Książkową do ulicy Barei, umownym przedłużeniem Barei do Wisły, wzdłuż Wisły na północ do wysokości przedłużenia Aluzyjnej.
I ostatnia placówka, dla której zmienił się obwód szkolny – podstawówka nr 344. Nowe granice obwodu to na północy - od Wisły, umownym przedłużeniem Barei, do skrzyżowania z Odkrytą (do wysokości nr 55), Odkrytą na południe do skrzyżowania z Książkową, Książkową do skrzyżowania z Mehoffera i Mehoffera do skrzyżowania z Majolikową.

Wschodnią granicę wyznacza Majolikowa do skrzyżowania z Pomorską i Milenijną do skrzyżowania z ulicą Ćmielowską. Południową granicę stanowi Ćmielowska i jej przedłużenie na zachód, do Wisły, a zachodnią bieg Wisły na odcinku od Ćmielowskiej do wysokości umownego przedłużenia Barei i sama ulica Barei.

(egu)