Prascy przedsiębiorcy u burmistrza

Nie jest chyba tajemnicą, że relacje pomiędzy Urzędem Dzielnicy Praga Północ a przedsiębiorcami odbiegają od ideału. Szansą na zmianę tej sytuacji stały się spotkania z burmistrzem Piotrem Zalewskim. Zainicjował je zespół organizacyjny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Praskich. W skład zespołu wchodzą właściciele klubów, lokali gastronomicznych i galerii ze Starej i Nowej Pragi.

W spotkaniu zorganizowanym 15 maja w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ wzięło udział kilkanaścioro przedsiębiorców, dyrektor Bożena Salich z ZGN, przedstawicielka Biura Polityki Mieszkaniowej m.st. Warszawy, burmistrz Piotr Zalewski, a także wiceburmistrz Katarzyna Łęgiewicz.

Po wcześniejszym spotkaniu w mniejszym gronie wybrano do dalszej dyskusji dwa istotne dla przedsiębiorców tematy. Pierwszy dotyczył spadku obrotów w związku z budową metra i konieczności obniżki czynszów, drugi stanowił otwarte pytanie o zakres promocji dzielnicy i formy współpracy w tym zakresie z przedsiębiorcami. Budowa metra całkowicie zakłóciła dotychczasowe szlaki poruszania się klientów, a przyjęta organizacja ruchu w znacznym stopniu sparaliżowała możliwość dojazdu do lokali dostawców i samych właścicieli. W związku z tym przedstawiono argumenty za potrzebą obniżenia dotychczasowej wysokości czynszów i rozszerzenia obowiązujących stref.

W październiku 2011 roku po zamknięciu ul Targowej i mostu Śląsko-Dąbrowskiego, po spotkaniu z wiceprezydentem Olszewskim powstały dwie strefy obniżonych czynszów - o 30-40%. Od 1 marca możliwe są dalsze obniżki, jeśli spadek obrotów przekracza 10%. W przypadku spadku powyżej 80% istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej i obniżki czynszu do wysokości kosztów utrzymania lokalu. W strefie znalazły się 64 lokale użytkowe, ale tylko 12 najemcom przyznano obniżki czynszu (tylko tylu oprócz podania przedłożyło komplet dokumentów). Informację o wymaganiach w tym względzie można uzyskać w ZGN. Przy tym obniżki czynszu nie są przyznawane podmiotom zalegającym z płatnościami na rzecz m.st. Warszawy. Kolejny problem pojawia się w momencie, kiedy lokale nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. A na spadek dochodów skarżyli się także przedsiębiorcy, którzy znaleźli się poza wyznaczonym strefami. Zarząd obiecał przeanalizować tę kwestię. Być może, jeśli okaże się to uzasadnione, będzie możliwe punktowe rozszerzenia strefy. Wniosek w tej sprawie musiałby jednak zostać zatwierdzony na poziomie miasta, nie leży to niestety w gestii władz dzielnicy.

Przedsiębiorcy wyrazili chęć współpracy z urzędem dzielnicy także w działaniach promocyjnych. Pani wiceburmistrz Katarzyna Łęgiewicz poinformowała, że dzięki zatrudnieniu nowych osób jest obecnie tworzona strategia promocji Pragi Północ. Dzielnica chce ściągać na Pragę miejskie instytucje kultury w celu wzmocnienia dwóch ważnych elementów przygotowanej Strategii rozwoju Pragi Północ, która ma się stać centrum kultury niezależnej oraz częścią centrum Warszawy. Zgodnie z tym podejściem trwają rozmowy na temat umiejscowienia tu muzeum drukarstwa. W Pałacyku Konopackiego mogłoby powstać centrum organizacji pozarządowych, pozostające w gestii miejskiego Centrum Komunikacji Społecznej.

Jednak bezpośrednia pomoc urzędu w promocji przedsiębiorców jest ograniczona ze względu na szczupłość dostępnych środków. Budżet dzielnicy na imprezy promocyjne w ostatnich dwóch latach jest niższy o ok. 40% od lat poprzednich.

Podnoszono też kwestię dużej liczby pustych lokali użytkowych, które powinny zostać wynajęte. Jak wyjaśniła pani burmistrz, wszystkie niewynajęte lokale użytkowe to 140 pustostanów. Ponad 70 z nich nie nadaje się do wynajęcia z powodu złego stanu budynku, wykwaterowania lokatorów, roszczeń lub wszystkich tych czynników jednocześnie. Pozostałe, jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie, bez przynajmniej podstawowego remontu nie znajdą najemców.

Ważnym problemem okazał się brak właściwego przepływu informacji, zarówno o dostępnych lokalach, jak i działaniach urzędu. Krytycznie wypowiadano się na temat strony internetowej urzędu. Problem jest rozpoznany, ale brak środków krępuje wszelkie ruchy. Znacznie lepiej radzi sobie profil Urzędu Dzielnicy Praga Północ założony na Facebooku. Wspólnie zastanawiano się nad stworzeniem pod auspicjami Urzędu Dzielnicy niezależnej strony internetowej promującej kulturę na Pradze. Choć następuje uwrażliwienie miasta na Pragę w kwestii promocji - stołeczne Biuro Turystyki przedstawiło mapy na EURO 2012, w których uwzględniono Pragę, choć początkowo jej tam nie było, przedsiębiorcy zwracali uwagę na niedostateczną informację o Pradze zarówno na dworcach, jak i w punkcie informacji turystycznej w Pałacu Kultury. Zwrócili uwagę na konieczność promocji Pragi także, a może przede wszystkim, na lewym brzegu Wisły. Powinna powstać odpowiednia ulotka, która mogłaby być rozdawana w ścisłym Centrum i na Krakowskim Przedmieściu. Wskazywałaby ona również możliwe sposoby dostania się na Pragę i poruszania po niej (np. promem, pieszo, rowerem). Istnieje także możliwość przewożenia gości rikszami. Pani burmistrz podkreśliła, że z Zarządem Transportu Miejskiego jest negocjowane uruchomienie autobusu turystycznego śladem atrakcji Pragi. Po próbnym objeździe pojawił się jednak problem zbyt małych promieni skrętu na niektórych skrzyżowaniach, przez co pomysł może zostać zarzucony.

Ważnym elementem promocji dzielnicy są imprezy cykliczne, których jest za mało. Dobrym pomysłem byłoby, wzorem innych miast europejskich, zamykanie wybranych ulic np. na weekendy. To wymaga jednak zgody władz stolicy i całej masy opinii. Trudno będzie je uzyskać dopóki trwa budowa metra. Ważne są też możliwości, jakie stwarzają inne wydarzenia. 6 czerwca pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim Dom Spotkań z Historią organizuje koncert "Wyłącz system". Jest to dobra okazja do promocji Pragi i praskich przedsiębiorców. Może informacje o Pradze i praskich atrakcjach będzie też można umieścić na ogrodzeniu budującego się metra. To, czego nie umiało zrobić miasto w kwestii promocji Pragi, wykona strona społeczna. Powstał wirtualny przewodnik "Witajcie na Pradze" w postaci darmowej aplikacji na smartfony, opracowany przez Stowarzyszenie "Monopol Warszawski". Przygotowano go w trzech wersjach językowych, w tym po rosyjsku i zaopatrzono we wszystkie praktyczne informacje potrzebne turyście przyjeżdżającemu na Pragę. Aplikacja będzie zawierała nakładkę do promocji wszystkich placówek kulturalnych na Pradze. System będzie też pomagał wygenerować swoją stronę na Facebooku.

Zasygnalizowano też potrzebę wsparcia ze strony urzędu i wypromowania praskiego rzemiosła. Choć wszyscy byli w tej sprawie zgodni, to nie bardzo wiadomo, jak dzielnica mogłaby takich rzemieślników wspierać. Zaproponowano, by w tym celu za darmo wynająć puste lokale, ale przedstawicielka urzędu miasta wyjaśniła, że choć każda dzielnica może określić strefy o niższych czynszach, to nie jest możliwe wynajęcie lokalu za darmo, a co najwyżej po kosztach jego utrzymania. Są za to do pozyskania środki z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Burmistrz Zalewski z kolei zaproponował stworzenie "certyfikatu burmistrza", który mógłby stanowić pomoc i uwiarygodnienie działania takich osób.

Choć obie strony wykazały dużo dobrej woli, podczas dyskusji często brały górę dotychczasowe relacje przedsiębiorców z władzami, podszyte dużą dozą wzajemnej nieufności. Poprawić je będzie tym łatwiej, im szybciej jakikolwiek z przedstawionych przez przedsiębiorców problemów uda się rozwiązać, a postulaty współpracy wdrożyć w czyn.

Kr.