Trzydzieści lat minęło

Spacerując po Bródnie można trafić na liczne ślady działań pasjonatów historii ich małej Ojczyzny. Największy - to zrewaloryzowane prasłowiańskie grodziszcze przy ul. Malborskiej, z odsłoniętą w 1991 roku tablicą pamiątkową. Usytuowane w wielu miejscach pomniki i tablice upamiętniają ważne wydarzenia i ludzi, m.in.: uczestników Powstania Styczniowego (tablica w 9. Alei Cmentarza Bródnowskiego); bitwę pod Radzyminem w 1920 roku (tablica na przedłużeniu ul. Bazyliańskiej w stronę torów kolejowych); Pomniki Walki i Męczeństwa na Trasie Toruńskiej (dziesięciu powieszonych na Pawiaku 16 XI 1942 roku i 9 rozstrzelanych 2 VIII 1944 roku).

W 50. rocznicę Powstania Warszawskiego na Bródnie, na rogu ulic Piotra Wysockiego i Bartniczej odsłonięto pomnik - Redutę Bródnowską. Udało się także utrwalić codzienne życie mieszkańców i historie rodzin. I tom, zatytułowany "Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców", ukazał się w 1995 r., II - w 2001 roku. Na przełomie 2007/2008 r. wydana została monografia Cmentarza Bródnowskiego. Był konkurs na rysunki dziecięce o Bródnie i wiersze; była zbiórka albumów, pamiątek i fotografii. W osiedlowych klubach, bibliotekach i domach kultury odbywały się prelekcje i wystawy.

Z księgi pamiątkowej można się dowiedzieć, że działania te inspirowali i realizowali członkowie Koła Miłośników, inaczej - Przyjaciół Bródna. Stowarzyszenie o podobnym profilu powołano w 1920 roku. Reaktywowanie nastąpiło 1 czerwca 1982 roku, w ramach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział Praga Północ. Inicjatorem pierwszego spotkania i prezesem był Mariusz Ratajczak. Wkrótce zastąpił go Ryszard Szołwiński, który 23 II 1993 r. ponownie został wybrany na prezesa. Od stycznia 2003 roku funkcję tę pełnił Lechosław Zakrzewski, jego zastępcami byli: Regina Głuchowska i ppłk Ryszard Zysek. Od 29 maja 2007 roku prezesem Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy jest Regina Głuchowska. Do zarządu wybrani zostali także: Arkadiusz Stolarski i Irena Fertner (wiceprezesi), Danuta Gontarska (sekretarz), Katarzyna Spoczyńska-Król i Krystyna Bachanek (wiceprezes odwołana w X 2009 r.).

Wkrótce dorobek Oddziału Bródno TPW wzbogaci się o publikacje popularnonaukowe Reginy Głuchowskiej o dziejach Bródna, Targówka i okolic w przekroju historycznym oraz o historii Ochotniczej Straży Pożarnej na Nowym Bródnie w latach 1905-1944. Środki finansowe na wydanie tych prac zapewnia urząd Dzielnicy Targówek.

29 maja Oddział Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy będzie obchodzić 30-lecie. Podczas tej uroczystości usłyszymy m.in. hymn Towarzystwa Przyjaciół Bródna, zaczynający się od słów:
Tu jest moja ziemia - moja ojcowizna, Bródno i Targówek oraz Pelcowizna.
O każdy jej skrawek walczyli ojcowie, mały ślad przeszłości o tym wam opowie.

Autorką słów i muzyki jest Regina Głuchowska - magister psychologii i pedagogiki, emerytowana nauczycielka szkół warszawskich, urodzona na Pelcowiźnie.

K.

3780