Szansa dla mam

24 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja mieszkających na Targówku, samotnych i bezrobotnych mam, które wezmą udział w projekcie "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona". Inicjatywa oparta została na doświadczeniach działaczek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Fundacji MaMa oraz analizie sytuacji bezrobotnych kobiet, samotnie wychowujących dzieci. Zyskała życzliwość i wsparcie władz dzielnicy. Projekt umożliwi aktywizację samotnych bezrobotnych mam na Targówku, których jest coraz więcej: w 2008 roku było 120, w 2009 - 169, w 2010 - 235.

"Poszukujemy samotnych mam, wychowujących co najmniej jedno dziecko, pozostających bez zatrudnienia; zamieszkałych w dzielnicy Targówek, które chcą zmienić swoje życie i są gotowe do udziału w rocznym cyklu szkoleniowym" - informuje Aleksandra Zając ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. - Każda uczestniczka otrzyma od nas pełne wsparcie organizacyjne, w tym opiekę nad dziećmi i wyżywienie, aby bez przeszkód mogła korzystać ze wszystkich zajęć w ramach projektu". W Polsce samotne matki doświadczają podwójnej dyskryminacji: mają trudności ze znalezieniem pracy, potem - z jej utrzymaniem. Są narażone na biedę i marginalizację społeczną. Projekt "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona" przewiduje bezpłatny dostęp do ponad rocznego cyklu szkoleniowego oraz płatnych staży zawodowych. Zajęcia obejmą 4 rodzaje działań: warsztaty aktywizacyjne, porady psychospołeczne, konsultacje zawodowe, trening pracy i staże zawodowe. Prowadzone będą metodą warsztatową, z szerokim dostępem do internetu i przy udziale ekspertów z różnych dziedzin.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tegorocznej edycji weźmie udział 15 mam, w przyszłorocznej także 15.

Osoby, zainteresowane udziałem w programie "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona" zachęcamy do kontaktu z Katarzyną Zawadzką z Wydziału Obsługi Zarządu dzielnicy Targówek, Referat Analiz i Funduszy Europejskich, tel. 22 443 85 33.

K.

2788