Okiem mieszkańca

Stadion Dziesięciolecia - bis na Radzie Dzielnicy Praga Północ

III Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga Północ została po raz pierwszy zwołana na 28 grudnia 2010 r. Choć wielokrotnie wznawiana, nie została zakończona do dziś. Ostatnia jej kontynuacja miała miejsce 4 kwietnia.

Porządek obrad został rozszerzony o dwa punkty: 69. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu na rok 2012. 70. Stanowisko Rady Dzielnicy Praga Północ w sprawie budowy kompleksu hal targowych przy ul. Jagiellońskiej 88. Po podjęciu uchwał w tych dwóch sprawach zarządzono przerwę w obradach i radni rozeszli się do domów.

Dlaczego nie można zakończyć III Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy Praga Północ? Dopóki ta sesja nie zostanie zakończona, nie może odbyć się kolejna, na której radni opozycji mogliby odwołać prezydencki zarząd dzielnicy. Byle dotrwać do wyborów ...

Punkt 69. dołączony do porządku obrad nie budzi żadnych kontrowersji. Chodzi o 1 mln zł dofinansowania centralnego ogrzewania w 70 budynkach komunalnych, które mają zostać przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Natomiast punkt 70. może budzić zastrzeżenia.

Firma "DAMIS Bogdan Tomaszewski" - ta sama, która prowadziła bazar na Stadionie Dziesięciolecia, chce wybudować na Pradze Północ największe targowisko hurtowe w Warszawie.

Hale targowe mają powstać na terenie dawnej fabryki FSO przy ul. Jagiellońskiej 88. Firma DAMIS ma już wstępną umowę dzierżawy 11 hektarów terenu na 10 lat.  Przedstawiono do przegłosowania stanowisko Rady Dzielnicy Praga Północ:
"Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy popiera starania firmy DAMIS w sprawie budowy kompleksu hal targowych przy ul. Jagiellońskiej 88. Jednocześnie Rada Dzielnicy zobowiązuje Zarząd Dzielnicy do dołożenia wszelkich starań w celu wsparcia firmy DAMIS przy realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia."

Radny Ireneusz Tondera zwrócił uwagę na niedogodności, jakie dla mieszkańców Pragi spowoduje powstanie ogromnego bazaru hurtowego. W zamierzeniu handel hurtowy ma być prowadzony w nocy, natomiast w ciągu dnia w tych samych obiektach będzie prowadzona sprzedaż detaliczna. Byłoby to dokładne powtórzenie formuły Stadionu Dziesięciolecia, wokół którego powstawały ogromne zatory komunikacyjne. Obiekty tego typu na całym świecie są przenoszone z centrów miast na ich obrzeża. Radny Tondera złożył wniosek o wykreślenie z oficjalnego stanowiska rady akapitu:
"Rada Dzielnicy zobowiązuje Zarząd Dzielnicy do dołożenia wszelkich starań w celu wsparcia firmy DAMIS przy realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia." Niestety, wniosek ten został odrzucony głosami PiS-u i Praskiej Wspólnoty Samorządowej.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że Marek Jasiński (Komitet Obrony Lokatorów), w czasach Stadionu Dziesięciolecia członek zarządu firmy DAMIS, który był obecny na wszystkich poprzednich sesjach Rady Dzielnicy Praga Północ, nie pojawił się na tej właśnie sesji ...

Opracował: Robert Ostrowski

3852