Bezpieczniej podczas EURO

Jedną z tak zwanych "wartości dodanych" lokalizacji Stadionu Narodowego i organizacji mistrzostw UEFA EURO 2012 będzie poprawa sprawności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców i mienia.

W ubiegłym tygodniu zaprezentowano Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy (przy ul. Młynarskiej) - jedną z priorytetowych inwestycji zbudowanych "w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej". Mają tu mieć stanowiska wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ma to wpłynąć na lepszą koordynację działań pomiędzy nimi.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy:
Do nowego Centrum Bezpieczeństwa służby wprowadzały się już od jesieni ubiegłego roku, a próbą jego funkcjonowania był mecz Polska - Portugalia. W tym centrum pracuje Straż Miejska, służba dyżurna Miasta, monitoring miejski, przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej, która zdecydowała się już przenieść na to stałe stanowisko dowodzenia z numerem 998. W budynku będzie niebawem obsługiwany numer ratunkowy 112. Centrum Bezpieczeństwa zostało stworzone do obsługi codziennych wydarzeń w mieście, jak również do koordynacji wielkich imprez masowych, jak i zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, takich, jak na przykład powódź. To jest najnowocześniejsze centrum w Polsce.

Ewa Gawor, dyrektor stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy:
Sercem centrum jest zintegrowane stanowisko koordynacji i reagowania. Jest to stanowisko pracy przedstawicieli różnych służb. Celem budowy tego stanowiska było skrócenie czasu reakcji na zdarzenia. Sala jest wyposażona w wielkoformatowy ekran. Poprzez światłowody mamy połączenie także ze służbami i urzędami, które u nas "nie siedzą" - m.in. MPWiK, ZDM, metrem. Za pomocą radiostacji łączymy się portami lotniczymi i dworcami kolejowymi. Ostatnio uzyskaliśmy dostęp do jedenastu kamer Stadionu Narodowego. To dla nas bardzo ważne kamery. Sztab mógł obserwować drogi dojścia i rozejścia do tego obiektu. Za moment będziemy mieli dostęp do kamer z dworców Centralnego, Stadion i Wschodniego.

Mirosław Schossler, komendant stołecznej Policji:
Dzięki temu centrum mamy w samorządzie partnera, który jest wyposażony w takie narzędzia, które nas wspierają. Nowoczesne rozwiązania zastosowane tutaj nam, policjantom, bardzo się ułatwia pracę. Jest na przykład szybszy przekaz informacji. Jestem dumny, że jestem komendantem w takim mieście, które posiada takie centrum. W przyszłym roku Warszawa jest gospodarzem europejskiego spotkania szefów Policji stolic państw europejskich i jestem przekonany, że w programie znajdzie się także wizyta w tym centrum.

Mariusz Wejdelek, komendant stołecznej Państwowej Straży Pożarnej:
Od początku braliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Dla nas największym poligonem doświadczeń, gdzie wszystkie służby muszą być razem, była powódź. Wszystkie służby w mieście potrzebowały takiej bazy. Komenda miejska już całkowicie przeniosła się tutaj ze swoim stanowiskiem kierowania.

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki:
W Warszawie powstało pierwsze w Polsce, nowoczesne centrum zarządzania wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za nasze zbiorowe bezpieczeństwo w stolicy. Jest to obiekt na światowym poziomie. Mało która stolica może się pochwalić tak dobrze przygotowanym obiektem. Jeśli chodzi o numer 112 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego, to CPR, na tyle ile to zależy od Miasta i wojewody jest gotowe. Trwają jeszcze prace informatyczne, za które odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Są już zatrudnieni pracownicy i przygotowani do działalności. Pełne uruchomienie CPR nastąpi raczej po EURO 2012, raczej pod koniec tego roku, kiedy Pogotowie Ratunkowe zostanie wyposażone w system pozwalający mu na pełną współpracę z centrum. Bardzo zaawansowane są rozmowy nad przeniesieniem tutaj Centrum Dyspozytorskiego Pogotowia Ratunkowego.

oprac. ar

5589