BARC

Plan Winnicy uchwalony!

BARC będzie musiał pogodzić się z faktem, że nie zbuduje w Białołęce, w rejonie Winnicy, tuż obok osiedla niskich domów i zalesionej skarpy, dwóch 35-piętrowych wieżowców. Nie pozwoli na to miejscowy plan zagospodarowania, właśnie uchwalony przez Radę Warszawy.

Walka o nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Winnicy Południowej i Anecina Północnego trwa już kilka lat. Decyzję o stworzeniu nowych planów miejscowych podjęto w 2006 roku. Funkcjonujące do tej pory i prawdopodobnie sfałszowane miejscowe plany zagospodarowania z 2002 r., wśród wielu mankamentów miały również taki, że nie określały górnej granicy wysokości budynków wielorodzinnych, zawierając jedynie ogólnikowy wymóg "zharmonizowania z otoczeniem".

Chodzi o bardzo atrakcyjne dla inwestorów tereny północno-zachodniej części Białołęki. W rejonie ograniczonym ulicami Poetów, Mehoffera, Modlińską i Leśnej Polanki, warszawski deweloper, przedsiębiorstwo BARC, postanowił wybudować ogromne osiedle na 2,5 tys. mieszkań, składające się z gęsto postawionych bloków o wysokości od trzech do ośmiu pięter. Projekt przewidywał również jeden budynek 18-piętrowy oraz dwa 35-piętrowe wieżowce, przewyższające niejeden okazały gmach w centrum miasta.

Przeciwko tym planom inwestora od kilku lat protestowali mieszkańcy sąsiedniego, odznaczającego się niską zabudową osiedla "Winnica", właściciele okolicznych domów jednorodzinnych z ulicy Poetów oraz organizacje ekologiczne, stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" i "Światowid". Nowa Gazeta Praska od pięciu lat towarzyszy zmaganiom mieszkańców Winnicy i ekologów o niedopuszczenie do zabetonowania tej części Białołęki. Obecnie wszystko wskazuje na to, że ich walka z deweloperem zakończy się wreszcie sukcesem.

Miesiąc temu (NGP nr 3, 8.02.2012) pisaliśmy o utrzymaniu w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny, pozytywnej dla BARC-a decyzji środowiskowej, dotyczącej budowy wieżowców, wydanej 19 stycznia 2009 r. przez Biuro Ochrony Środowiska (unieważnionej potem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zaskarżonej przez BARC do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego), i apelowaliśmy o szybkie uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Winnicy w rejonie Światowida, jako najpewniejszego sposobu na pokrzyżowanie planów dewelopera i rozwiązanie problemu.

Pisaliśmy też o "podwójnym obiegu" postępowania administracyjnego, związanego z wymienioną decyzją środowiskową, który powstał w momencie unieważnienia przez WSA decyzji SKO i nakazaniu pierwszej instancji, czyli BOŚ ponownego rozpatrzenie sprawy. Właśnie wtedy Biuro Ochrony Środowiska, nie czekając na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydało "drugą" decyzję środowiskową. Rozważaliśmy wtedy teoretycznie możliwą, aczkolwiek mało prawdopodobną sytuację, w której sądy administracyjne w "drugim obiegu" wydadzą odmienne orzeczenia niż w "pierwszym" toku postępowania, dotyczącego przecież tej samej inwestycji.

A jednak tak się rzeczywiście stało! 9 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił "drugą" decyzję środowiskową. Na chwilę obecną sytuacja jest następująca: w pierwszym postępowaniu sprawa wróciła do I instancji, czyli do Biura Ochrony Środowiska, od którego decyzji można się znowu odwołać. W drugim postępowaniu WSA unieważnił decyzję i sprawa także trafiła do I instancji. Teraz Biuro Ochrony Środowiska powinno połączyć oba postępowania, aby położyć kres tej paradoksalnej sytuacji. Na razie zainteresowane strony czekają na uzasadnienie sądowych wyroków.

W tej chwili sprawa decyzji środowiskowej dotyczącej projektowanych dwóch wież stała się o tyle mniej ważna, że podczas ostatniej XXXII sesji Rady Warszawy, która odbyła się 23 lutego, stosunkiem głosów 57 - za, wstrzymujących się - 3, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Winnicy w rejonie Światowida część I. Biorąc pod uwagę, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, za około półtora miesiąca plan miejscowy będzie dla inwestorów obowiązującym dokumentem.

Najistotniejsze jest to, że plan określa maksymalną wysokość zabudowy wielorodzinnej do 20 m nad poziom terenu (najczęściej jest to nawet 12 m) oraz wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Mamy więc pewność, że BARC nie będzie mógł zbudować na tym terenie 118-metrowych wieżowców.

Uchwalenie MPZP Winnicy w rejonie ul. Światowida oznacza ukrócenie samowoli inwestorów, którzy nie bacząc na otoczenie, najchętniej budowaliby jak najwyżej, a co za tym idzie - wprowadzenie porządku na terenie Winnicy. Dzięki określeniu granic wysokości oraz wskaźnika maksymalnej gęstości zabudowy nie dopuści do degradacji tej części Warszawy.

J.

6320