Dzieci - dzieciom

Od kilku lat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 przy ulicy Balkonowej 2/4 współpracuje z Polskim Komitetem Narodowym UNICEF i bierze udział w akcjach tej organizacji. Jedną z nich jest projekt "Wszystkie kolory świata", w którym dzieci i młodzież z różnych krajów pomagają zdobyć fundusze na szczepionki dla dzieci z Sierra Leone. W tym kraju tylko 39% dzieci szczepionych jest przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a najczęstszą przyczyną zgonów dzieci do 5. roku życia są: odra i tężec noworodkowy. UNICEF chce objąć programem szczepień wszystkie dzieci w Sierra Leone, by zredukować śmiertelność, spowodowaną tymi chorobami.

W ramach akcji "Wszystkie kolory świata" uczniowie przygotowywali szmaciane laleczki UNICEF - symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Przystępując do pracy, dziecko decydowało, z jakiego kraju będzie jego laleczka, jaki ma mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie ma imię. Te informacje umieszczane były w "akcie urodzenia" laleczki. W akcję angażowali się rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej powstały małe dzieła sztuki, które mogą być "adoptowane" przez rodziny uczniów, w zamian za płynącą z serca darowiznę; dochód zostanie przekazany na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

"Z początkiem grudnia 2011 roku praca ruszyła pełną parą. We wszystkich klasach odbyły się lekcje dotyczące projektu, powstawały szkice. A potem w ruch poszły nożyczki, igły, nitki, itd. Z pomocą przybyli rodzice i dziadkowie - mówi koordynatorka projektu Katarzyna Spoczyńska. - Efekty tej ciężkiej pracy, ale i świetnej zabawy były rewelacyjne i przerosły wszelkie oczekiwania. Powstało 190 lalek z różnych stron świata, które przez tydzień niepodzielnie panowały w szkolnej bibliotece. Przychodzili tam uczniowie oraz pracownicy szkoły, aby podziwiać te małe arcydzieła i głosować na miss i mistera. Najwięcej głosów zdobyli: Lakshmi z Kalkuty i Jama z Jamajki. Jedna z laleczek została reprezentantką szkoły w konkursie, ogłoszonym przez UNICEF."

15 lutego (Szkolny dzień Wszystkich Kolorów Świata) w SP nr 42 odbył się koncert charytatywny na rzecz dzieci z Sierra Leone. W programie wystąpili uzdolnieni uczniowie i absolwenci szkoły: zespół taneczny Tazaro, chór szkolny, Kasia Ogorzałek, Daria Nowikowska, Maks Nowotniak, Martyna Zdanowska (śpiew), Szymon Tlaga (gra na akordeonie), Natalia Grzyb (śpiew i gra na skrzypcach), zespół wokalny Sylaba. Największe brawa otrzymał Klub Młodego Europejczyka, który przedstawił program w języku angielskim i hiszpańskim, z elementami tańca, nauki języka i prezentacją flag.

Następnie każdy mógł "adoptować" wybraną laleczkę. Minimalna kwota darowizny to 10 złotych (tyle kosztuje komplet szczepień dla dziecka w Sierra Leone). Największą kwotą, ofiarowaną za jedną lalkę, było aż 400 złotych. Łącznie zebrano ponad 3 tysiące złotych.

Dyrektor szkoły Anna Nadolska serdecznie podziękowała licznie przybyłym rodzicom i gościom honorowym: Małgorzacie Połowniak - przedstawicielce UNICEF Polska i Barbarze Kolago - asystentce Rzecznika Praw Dziecka.

Uczniowie SP nr 42 zostali zaproszeni do udziału w nagraniu spotu filmowego, reklamującego akcję "Wszystkie kolory świata", z udziałem Majki Jeżowskiej, Ambasadora Dobrej Woli UNICEF.

UNICEF (United Nations International Children`s Emergency Fund - Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Doraźnej Pomocy Dzieciom, od 1953 roku Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom przy ONZ) to organizacja powołana 11 grudnia 1946 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w miejsce rozwiązanej organizacji UNRA.

Oprac. K.

5243