Droga woda?

Opłaty za ciepłą i zimną wodę oraz za odprowadzanie ścieków są w Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno zbyt wysokie. Tak twierdzą mieszkańcy.

To kolejny kamyk wrzucony przez lokatorów do ogródka spółdzielni, po naszym ubiegłorocznym cyklu tekstów dotyczących rozliczania ciepła. Przypominamy, że cykl został zainspirowany przez mieszkańców SM Bródno.

Jeden z naszych czytelników informuje, że dla jego mieszkania, w którym z wody i odprowadzania ścieków korzysta jedna osoba, naliczono za te usługi, w cyklu półrocznym, zryczałtowaną opłatę w wysokości 1500 zł, co - po odliczeniu kwoty zaliczkowej - spowodowało, że lokator musiał zapłacić ponad 900 zł - Nie spodziewałem się czegoś takiego. Trudno jest na dzień dobry wyciągnąć z portfela 900 zł. Nigdy tyle za wodę nie płaciłem. To jest kwota z sufitu. Jak policzyłem, musiałbym przez pół roku trzymać odkręcone całą dobę wszystkie krany i lać z nich wodę z wydajnością 8 litrów na minutę. W tym samym czasie, kiedy rozsyłane były do lokatorów rozliczenia, w moim mieszkaniu wymieniane były wodomierze. Skończyła się ich homologacja. Podałem stany starych wodomierzy (już po rozliczeniu), ale nie zostały one uwzględnione. Wobec tego rozliczono mnie w postaci zryczałtowanej.

Czytelnik wystąpił do spółdzielni z pismem, prosząc o wyjaśnienie kwestii zasad zryczałtowanego rozliczania opłat za wodę. Prosił również o rozliczenie kosztów wody wedle stanów starych wodomierzy. W odpowiedzi otrzymał informację dotyczącą kosztów zryczałtowanego rozliczania kosztów wody - Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno, administracja Osiedla Podgrodzie wyjaśnia, że rozliczenie wody w Pana lokalu zostało dokonane w oparciu o zapis Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, gdzie zgodnie z pkt. II 3.3 przedpłata ustalana jest w wysokości średniej z pięciu lokali o najwyższym zużyciu wody na osobę, na miesiąc, w danym budynku. Wniesiona zaliczka została rozliczona do wysokości ryczałtu, tj. zgodnie z punktem II 2.3 Regulaminu tzn. w wysokości 120% największego zużycia wody na osobę, na miesiąc, w danym budynku (...) zdemontowane w Pana lokalu wodomierze straciły ważność legalizacji w 2009 roku, dlatego też wykazywane przez nie wartości zużycia (wskazania), nie mogą być przyjmowane do rozliczeń zużycia wody w lokalu. (...) Po Pana stronie spoczywa obowiązek udostępniania lokalu celem dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, gdyż tylko terminowe podawanie stanów wodomierzy gwarantuje, że lokal będzie mógł być rozliczany z faktycznie zużytej wody.

Czytelnik został poinformowany o fakcie, iż Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków został uchwalony odpowiednimi uchwałami Rady Nadzorczej SM Bródno, otrzymał również informację o wszystkich stawkach opłat za wodę wraz z podgrzaniem i o wysokości wyliczonego dla ryczałtu zużycia wody na lokal.

O zasady naliczania opłat za wodę zapytaliśmy Adama Zawadila, dyrektora Osiedla Podgrodzie, pełnomocnika Zarządu SM Bródno - Podstawę do naliczania opłat za wodę w lokalach, stanowią oczywiście zamontowane i posiadające ważną legalizację wodomierze. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby lokatorzy zechcieli w ogłoszonym przez nas terminie rozliczyć stany swoich wodomierzy. Można tego dokonać na wiele sposobów. Można udostępnić lokal osobom odczytującym pomiary, można zostawić zatkniętą w drzwiach mieszkania kartkę z odczytami, można je podać telefonicznie, dzwoniąc do administracji, dostarczyć do administracji osobiście, można wysłać je faksem, bądź drogą mailową. Jak widać sposobów jest mnóstwo, a mimo tego brakuje nam niemal zawsze 10% odczytów. Zdarza się i tak, że odczyty wodomierzy są dostarczane bez nazwiska lokatora i bez numeru lokalu. W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie rozliczyć kosztów wody w całym budynku, bowiem rozliczenie stanowi jeden system. Lokatorzy tłumaczą się najczęściej brakiem czasu, ale trudno zrozumieć tę motywację, wydaje się, że nie jest to trudne zadanie i nie wymaga zbyt wiele zachodu. W tej sytuacji, by nie blokować rozliczenia całego budynku, jesteśmy zmuszeni do naliczania brakujących odczytów metodą zryczałtowaną, która - co oczywiste - nie jest korzystna dla lokatorów. Stanowi 120% opłaty obliczonej dla pięciu lokali o największym zużyciu wody, w danym budynku. Takie zasady zostały przyjęte w uchwałach Rady Nadzorczej SM Bródno, wprowadzających Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Kolejna sprawa to legalizacja wodomierzy, która musi być dokonywana co cztery lata. Każdy lokator jest wówczas zobowiązany do wymiany wodomierza. Niestety i tę sprawę - w niektórych przypadkach - jest nam trudno wyegzekwować - lokatorzy nie wpuszczają osoby, która dokonuje wymiany wodomierza, nie reagują na nasze pisma o konieczności wymiany. Jesteśmy wówczas zmuszeni do wyłączenia wodomierza z systemu, jednocześnie informujemy lokatora, że rozliczenie kosztów wody w jego lokalu nastąpi w formie zryczałtowanej. Lokatorzy nie mogą ubiegać się o rozliczenie kosztów zużycia wody z wodomierzy, które straciły legalizację, bowiem jest to niezgodne z prawem.

Myślimy w SM Bródno poważnie o wprowadzeniu wodomierzy, których odczyty odbywają się drogą radiową, a więc bez udziału lokatorów. Niektórzy zarządcy budynków i część spółdzielni mieszkaniowych już takie wodomierze wprowadza.

(egu)

6909