ZTM informuje

Metro Młociny czy Marymont - wybiorą pasażerowie

Przedstawiamy projekt organizacji komunikacji miejskiej w północnej części Warszawy, który zostanie wprowadzony po otwarciu mostu Skłodowskiej-Curie. W projekcie uwzględniono uwagi pasażerów, które trafiły do ZTM po publikacji - na początku stycznia - pierwszej propozycji zmian. Pasażerowie będą mieli możliwość wyboru najlepszego połączenia. Sami zdecydują, czy jechać do stacji metra Marymont czy Młociny.

Zmiany, które chce wprowadzić ZTM, nie będą rewolucyjne. Będzie to raczej rozwinięcie funkcjonującego obecnie układu komunikacyjnego, a nie jego całkowita przebudowa. Wynika to z faktu, że nie można obecnie dokładnie przewidzieć, jak otwarcie mostu wpłynie na zachowania komunikacyjne pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców samochodów osobowych. Nie wiadomo, czy wzmożony ruch samochodów osobowych nie spowoduje dużych utrudnień w kursowaniu linii autobusowych mostem, na którym nie będzie buspasa. Przypominamy, że docelowo podstawową rolę komunikacyjną na moście będzie pełnił tramwaj.

Z tego powodu nie można w znaczący sposób osłabić połączenia Tarchomina, Nowodworów czy okolic białołęckiego Ratusza, ze stacją metra Marymont przez most Grota-Roweckiego. Pasażerowie przyzwyczajeni do przejazdu autobusami buspasem na ul. Modlińskiej i przesiadki do metra na stacji Marymont zachowają nadal taką możliwość. Dlatego na swoich obecnych trasach zostaną linie: 508, E-4 i E-8.

Nie zmieni się także trasa linii 503 (na jej trasie zostanie jedynie uruchomiony dodatkowo jeden przystanek - Ordynacka). Nieznacznie zmodyfikowana zostanie trasa linii 510. Autobus nie będzie wycofany z al. Jana Pawła II. Zmiana będzie polegać na tym, że jadąc w kierunku Nowodworów, autobusy tej linii skręcą w lewo w ul. Włościańską, przejadą obok pętli Metro Marymont i na Trasę AK zjadą przez ul. Żelazowską, tak by na przystanku Park Kaskada wspólnie z liniami 186 i 508 zabierały na Białołękę pasażerów z metra i tramwaju.

Jako uzupełnienie tego układu uruchomione zostaną, planowane wcześniej, dwie nowe linie: 101 i 404, które będą kursowały przez most Skłodowskiej-Curie. Będą kursowały na trasie: NOWODWORY - Światowida - Myśliborska - most Skłodowskiej-Curie - METRO MŁOCINY. Linia 101 będzie kursowała codziennie a linia 404 będzie linią przyspieszoną, kursującą tylko w dni powszednie, w godzinach szczytu. Będzie się zatrzymywała na przystankach: NOWODWORY, STEFANIKA, MEHOFFERA, TARCHOMIN, MYŚLIBORSKA, PORAJÓW, METRO MŁOCINY.

Dodatkowo, przez nową przeprawę zostanie skierowana linia 511. Będzie kursowała na trasie: DĄBRÓWKA WIŚLANA - Modlińska - most Skłodowskiej-Curie - METRO MŁOCINY. Będzie się zatrzymywała na przystankach: DĄBRÓWKA WIŚLANA, POETÓW, HENRYKÓW, KLASYKÓW, BIAŁOŁĘKA-RATUSZ, OBRAZKOWA, METRO MŁOCINY. Dzięki temu zapewni połączenie ze stacją metra zarówno mieszkańcom Dąbrówki, jak i osiedli położonych w sąsiedztwie białołęckiego ratusza, a także mieszkańcom Legionowa i Jabłonny, którzy przyjeżdżają do Warszawy liniami 723 i 731 (będą się mogli przesiąść do linii 511 na przystanku Poetów lub - tak jak obecnie - na przystanku BIAŁOŁĘKA-RATUSZ, z którego będzie odjeżdżać zarówno linia 511 na Młociny, jak i linie 508 i 510 do Marymontu oraz linia 503 do pl. Wilsona).

W związku ze skierowaniem linii 511 przez przystanek OBRAZKOWA, w celu umożliwienia wygodnych przesiadek pasażerom jadącym w kierunku Bukowa, przystanki OBRAZKOWA zostaną także uruchomione na trasach linii 503, 508, 509, 510 i 516.

Nowy układ komunikacyjny wydaje się być najlepszym sposobem na pogodzenie interesów różnych grup pasażerów, a jednocześnie daje każdemu możliwość znalezienia dla siebie najlepszego połączenia.

Po wprowadzeniu w życie nowego układu komunikacyjnego ZTM będzie obserwował sytuację komunikacyjną w tej części Warszawy. Będzie także bardzo uważnie analizować opinie pasażerów. Nie wykluczamy również, że będą wprowadzane korekty do tego układu linii.

Informujemy również o utrudnieniach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów ZTM przez całą dobę informuje o zatrzymaniach w ruchu komunikacji miejskiej. W górnej części strony internetowej ztm.waw.pl pojawia się pasek "utrudnienia", informujący o doraźnych zatrzymaniach w ruchu.

W pasku "utrudnienia" prezentowane są najważniejsze doraźne zmiany, trwające dłużej niż 15 minut. Głównie dotyczą transportu szynowego (awarie, zatrzymania w ruchu tramwajów czy pociągów, odwołania kursów pociągów itd.). Wskazywane są także zamknięcia ulic czy skrzyżowań, które wymuszają objazdy autobusów. Nie są podawane informacje o "typowych" korkach. Pojawiające się komunikaty są krótkie, zawierając maksimum informacji typu: godzina zdarzenia/zgłoszenia, miejsce, kierunek (lub kierunki), w którym występuje utrudnienie, a po ewentualnym ustanowieniu objazdów informacja o zmienionych trasach.

Stopniowo zakres informacji będzie się zwiększał. W przypadku problemów, które mogą utrudnić podróżowanie bardzo licznej grupie pasażerów, np. poważne ograniczenie kursowania metra czy całkowite zatrzymania ruchu, informacje takie będą wyróżniane na dodatkowym żółtym pasku na stronie głównej.

W chwilach, gdy nie ma komunikatów, blok się nie wyświetla. Nie oznacza to, że nie ma żadnych utrudnień na mieście, a jedynie tych odstępujących od swego rodzaju "normy". Inne utrudnienia są wyłącznie w odpowiednim bloku informacyjnym.

Zawieszona PELCOWIZNA

W związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Toruńskiej (dostosowania trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8) polegającym na przełączeniu ruchu w kierunku wschodnim na jezdnię północną w rejonie węzła "Marywilska", od 17 stycznia do odwołania (na ok. 1 miesiąc) został zawieszony przystanek PELCOWIZNA 54, obowiązujący dla linii 132 jako "na żądanie".

 

7440