Dziennikarze w tunelu

W ostatnią niedzielę osoby postronne, w tym przypadku dziennikarze, zyskali po raz pierwszy możliwość wejścia do tunelu przesyłowego Oczyszczalni Ścieków Czajka. W wielkiej rurze, zlokalizowanej pod dnem Wisły, odbyła się krótka konferencja prasowa.

O tej inwestycji pisaliśmy na łamach NGP pod koniec ubiegłego roku. Teraz można było przekonać się na własne oczy, jak jest niezwykła. W tunelu właśnie trwa końcowy etap prac przy układaniu dwóch rurociągów, z których każdy ma średnicę 1,6 m. To tędy popłyną do Czajki ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy, a ściślej - z jej północnej i centralnej części.

Rozbudowa i modernizacja Czajki to dziś największa inwestycja środowiskowa w Europie. Będzie miała wpływ na znaczącą poprawę jakości wody - zarówno w Wiśle, jak i w Morzu Bałtyckim, bowiem pozwoli na oczyszczenie 100% warszawskich ścieków (spośród tych, które znajdują się w miejskim systemie kanalizacyjnym); dotychczas oczyszczaniu podlegało 60%. Po modernizacji zwiększy się przepustowość oczyszczalni, osiągając poziom 435,3 tys. m3 na dobę.

Przypominamy, że podczas wiercenia podziemnego tunelu o długości 1300 metrów (w tym 300 metrów przebiega na głębokości 10 metrów pod dnem Wisły) użyto - po raz pierwszy w Polsce - specjalnie zaprojektowanej dla tego celu tarczy TBM (Tunnel Boring Machine).

Przypomnimy jeszcze tylko, że inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" - Faza III i że jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Łączna wartość inwestycji to ok. 850 mln euro (dofinansowanie unijne stanowi 30% kosztów). Planowany termin zakończenia budowy - drugi kwartał tego roku.

Zainteresowanych szczegółami inwestycji odsyłamy do 24 numeru NGP z 7 grudnia ubiegłego roku.

(egu)

3320