Na miarę XXI wieku

Rozbudowa i modernizacja kompleksu oświatowego przy ul. Bartniczej 2, prowadzona przez firmę Dorbud SA z Kielc, trwała 3 lata, kosztowała 36 524 336 zł. Prace prowadzone były przy funkcjonowaniu istniejących tu szkół: Zespołu Szkół nr 41 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 98.

Budynek szkoły na Bartniczej 2 powstał w 1926 roku, był pierwszym obiektem publicznym murowanym na terenie Bródna. Został wpisany do rejestru zabytków miasta stołecznego Warszawy.

O zachowanie walorów zabytkowych zadbał autor projektu rozbudowy szkoły, architekt Ryszard Rogala. Budynek został zmodernizowany w zakresie termomodernizacji (z zachowaniem walorów historycznych form elewacji), wymiany pokrycia dachu (z odtworzeniem kominów oraz okien dachowych poddasza typu "wole oczka"), dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji wewnętrznych i posadzek. Do istniejącego obiektu dobudowany został budynek o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o kubaturze 43 427 m2. Znalazły się w nim nowe szatnie, stołówka z zapleczem, biblioteka z czytelnią, świetlica, pracownie językowe i informatyczne, gabinety specjalistyczne, sala do rehabilitacji, sala do zajęć ruchowych z funkcją widowiskową oraz duża sala gimnastyczna z widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: zamontowano dźwig i pochylnie na poziomie I piętra. Na poziomie piwnic powstały pomieszczenia techniczne (nowy węzeł cieplny, zasilanie energetyczne i gazowe) oraz magazyny pomocnicze szkoły.

Przebudowa obejmowała również elementy zagospodarowania terenu i boiska sportowe: do piłki nożnej, koszykówki i dwa do siatkówki, stoły zewnętrzne do ping ponga, bieżnię o długości 100 m ze skocznią do skoku w dal, parking i podjazd do stołówki, plac zabaw oraz zagłębiony placyk przed wejściem do szatni, nawiązujący do istniejącej zabudowy.

Podczas uroczystości 5 listopada można było zobaczyć, w jakich warunkach zdobywa wiedzę 447 uczniów SP nr 206, 182 uczniów Liceum nr 102 (Zespół Szkół nr 41) oraz 105 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

"Otwarcie takiej placówki służy nie tylko Targówkowi, ale całej Warszawie" - stwierdziła Ligia Krajewska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy, dziękując prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, że w planach finansowych uwzględniła oświatę dzielnicy Targówek. Zbigniew Poczesny pogratulował Radzie Dzielnicy i urzędnikom - wszystkim, którzy dołożyli starań, by na Bartniczej powstał obiekt na skalę Warszawy.

Jako obiekt, który będzie dumą Targówka i dumą Warszawy, a także jako przykład właściwego gospodarowania pieniędzmi publicznymi, ocenił zmodernizowaną placówkę burmistrz Targówka Grzegorz Zawistowski. Zadowolenie, że udało się zrealizować marzenia i stworzyć obiekt na miarę XXI wieku, wyraził prezes "Dorbudu" Tomasz Tworek.

"Trzydzieści sześć milionów to spora suma, ale mam nadzieję, że przyniesie dobre efekty dla mieszkańców" - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, wręczając w prezencie dodatkową kwotę na zakup pomocy dydaktycznych: 10 tysięcy zł dla ZS nr 41 i 5 tysięcy zł dla ZSS nr 98.

Modlitwę poprowadził i poświęcenia obiektu dokonał ks. Marcin Ożóg. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie SP nr 206, którzy śpiewem i tańcem w wykonaniu klasy integracyjnej nawiązali do Roku Chopinowskiego i nastrojów jesieni. Poprowadzeni przez Ewę Wilińską goście obejrzeli m.in. salę komputerową, salę językową i bibliotekę z czytelnią. Tu prezydent Warszawy wpisała się do księgi pamiątkowej, a w prezencie otrzymała "Wielką Księgę Bajek" i "Przygody Misia Puchatka."


K.
5473