Trzeci filar na Balkonowej

1 lipca rozpoczęła działalność Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży. To trzeci element Kompleksu Rehabilitacyjno-Oświatowego przy ul. Balkonowej 2/4, którego koncepcja powstała na Targówku dziesięć lat temu. We wrześniu 2007 r. oddano do użytkowania Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych "Muszelka", w grudniu 2008 roku ukończono prace przy modernizacji i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 42.

Modernizacja i budowa tych obiektów wykonana została z budżetu m.st. Warszawy: pływalnia kryta kosztowała 22 576 982 zł, modernizacja szkoły 16 374 087 zł, budynek przychodni rehabilitacyjnej z wyposażeniem 20 239 673 zł.

"Cieszę się, że mogliśmy takie środki na to przeznaczyć" - powiedziała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas uroczystości otwarcia przychodni rehabilitacyjnej 30 czerwca. Swoje wrażenia ze zwiedzenia nowego obiektu wyraziła słowem: "imponujące".

Przychodnia usytuowana jest na działce o powierzchni 5019 m2. W budynku o powierzchni 1302 m2, znajdują się: 4 gabinety lekarskie, 3 gabinety logopedy, gabinet psychologa, gabinet terapii zajęciowej, gabinet masażu leczniczego, 19 stanowisk fizykoterapii (elektrolecznictwo, leczenie polem magnetycznym wysokiej i niskiej częstotliwości, światłolecznictwo), gabinet krioterapii, 4 stanowiska hydroterapii, 4 sale terapeutyczne, 2 duże sale ćwiczeń. Przed przychodnią jest 51 miejsc parkingowych dla pacjentów, a na jej terenie kącik zabaw dla dzieci, pokój dla matki z dzieckiem i pomieszczenie na wózki. W nowej przychodni leczyć się będą dzieci i młodzież od 0 do 18 lat - z Warszawy i Mazowsza.

"Obecnie w przychodni rehabilitacyjnej leczymy 22 tysiące pacjentów, którzy mają aktywne karty" - poinformował Marcin Jakubowski, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek. Dziennie przez przychodnię przewija się 350 - 400 pacjentów (łącznie z Kompleksem Basenów Rehabilitacyjnych).

Kontrakt przychodni w Mazowieckim Oddziale NFZ to niespełna 2 mln zł. Za I półrocze "nadwykonanie" sięga 250 tys. zł. Corocznie składane są wnioski o zwiększenie kontraktu. Musi on zostać zwiększony na rok przyszły, gdy w przychodni o 3-krotnie większej kubaturze niż dotychczas znacząco (nawet dwukrotnie) zwiększy się ilość wykonywanych świadczeń. Jeśli kontrakt będzie większy, pacjenci krócej będą oczekiwać na rehabilitację. Rozliczenia w NFZ dokonywane są półrocznie. W lipcu i sierpniu rozliczone i zamknięte finansowo zostanie I półrocze usług przychodni, z wykazaniem "nadwykonania" w kwocie 250 tys. zł i staraniem o wypłatę tej kwoty. Dodatkowo, złożony został wniosek o renegocjacje umowy na II półrocze. Dyrektor Jakubowski otrzymał informację, że renegocjacja jest możliwa w momencie rozliczania całego Mazowsza. Jeśli okaże się, że w rehabilitacji zostały pieniądze, bo inne podmioty nie wykonały planu, środki będzie można "przerzucić" na przychodnię i myśleć realnie o większym kontrakcie na II półrocze.

Przychodnia zatrudnia ok. 40 osób. Są to lekarze ze specjalnością rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, psychologia, logopedia oraz terapeuci zajęciowi. Połowa personelu pracuje w przychodni od jej założenia, jest emocjonalnie związana z placówką. Joanna Pelczar - fizjoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej podkreśla, że tu można się rozwijać zawodowo. Na lekarzy - specjalistów rehabilitacji dzieci - w przychodni przy ul. Balkonowej czekają dwa etaty.

Na 1 września SZP ZOZ Warszawa Targówek planuje otwarcie Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dorosłych, która będzie się mieściła w opuszczonym przez Przychodnię dla Dzieci budynku przy ul. Remiszewskiej 14. Dyrektor Marcin Jakubowski ma nadzieję, że na potrzeby nowej przychodni, od września do grudnia br., Mazowieckiemu Oddziałowi NFZ uda się wygospodarować 400 tys. zł z niewykonania planu przez inne placówki.


K.
5740