Dialog o sporcie

Kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ było poświęcone tematyce sportu. Działania w tym zakresie przedstawił naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Adam Kuszkowski.

Tematyczne spotkania komisji mają na celu zebranie szczegółowej wiedzy, mogącej posłużyć do opracowania Strategii dla Pragi - dokumentu definiującego problemy i przedstawiającego cele koniecznych działań w perspektywach czasowych, wraz z analizą finansową konkretnych rozwiązań. Już wstępna informacja na temat ilości podmiotów samorządowych zajmujących się tematyką sportu pokazuje, jak taka strategia, także na poziomie ogólnomiejskim, jest potrzebna.

Oprócz Wydziału Sportu i Rekreacji i dzielnicowych klubów sportowych, na terenie Pragi Północ działa miejskie Biuro Sportu, w którego gestii jest np. pływalnia przy ul. Namysłowskiej, DOSiR i ogród jordanowski - podmioty miasta st. Warszawy. Jak można się domyślić, trudno w takiej sytuacji o koordynację działań i pełną współpracę, co jest konieczne, jeśli środki na funkcjonowanie poszczególnych obiektów mają być wydawane właściwie i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

Na razie w dzielnicy nie ma długofalowych planów działań na rzecz sportu. Zarząd podejmuje decyzje o sposobie rozdysponowania dostępnych pieniędzy. Przez ostatnie 3,5 roku wybudowano 4 obiekty sportowe. Są to: dwa "Orliki", hala DOSiR na Kawęczyńskiej oraz dokończona hala na Kowieńskiej. "Orliki" - przy ul. Szanajcy i Targowej - cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Boisko przy Targowej do godziny 14.00 jest wykorzystywane przez młodzież w ramach zajęć szkolnych, później - do wieczora - przez mieszkańców i stowarzyszenia sportowe. W dzielnicy brakuje tej klasy obiektów. Na tle np. Bemowa, gdzie każda szkoła wyposażona jest w nowoczesne boisko, Praga Północ wypada nadal bardzo źle. Aby szybko nadrobić te zaległości należałoby przeznaczyć na inwestycje ok. 55 mln złotych. Przy obecnym budżecie rocznym na remonty placówek oświatowych w wysokości 3 mln potrwa to niemal 20 lat...

W najbliższych planach jest remont basenu przy ul. Jagiellońskiej oraz boiska szkoły 258 na Brechta. W sferze czysto życzeniowej nadal pozostaje budowa podziemnej hali sportowej przy Liceum Władysława IV (szacunkowy koszt tej inwestycji to 30 mln zł).

Pomimo braku obiektów sportowych, Praga Północ może się pochwalić wybitnymi wynikami sportowej młodzieży. Oto kilka przykładów: Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka" wychował mistrzów i wicemistrzów Polski juniorów w pływaniu, uczniowie szkoły przy Białostockiej tworzą mistrzowską drużynę unihokeja, zaś UKS "Feniks" przy ul. Szanajcy osiąga sukcesy w boksie. Prezydium Komisji Dialogu Społecznego wyraziło żal, że te napawające dumą informacje nie są upowszechniane wśród mieszkańców dzielnicy, choćby poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej urzędu. Wiceburmistrz Artur Buczyński zapewnił obecnych, że po przebudowie strony i zmianie jej administratora (członkowie KDS zgłosili wcześniej wiele negatywnych uwag na temat jej funkcjonowania) takie informacje będą się pojawiać.

Mimo zazwyczaj skromnych środków dzielnicowi urzędnicy kładą duży nacisk na popularyzację sportu. Półtora roku temu po raz pierwszy na Pradze Północ odbyła się gala boksu, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Przygotowywane są kolejne tego typu imprezy z uczestnictwem gwiazd sportu. Niedawno odbył się "Bieg dookoła ZOO", a także zakończyła tegoroczna edycja programu "2012 talentów" skierowanego do drużyn podwórkowych i szkolnych grających w piłkę nożną. Kolejna jego odsłona będzie miała już charakter ogólnopolski.

Na spotkaniu zabrakło przedstawiciela Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ważnego podmiotu odpowiedzialnego za część obiektów sportowych w dzielnicy. Posiedzenie KDS zbiegło się z imprezą charytatywną w hali DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej, zorganizowaną na rzecz rodziny zamordowanego policjanta Andrzeja Struja.

Największe kontrowersje obecnych budziło pobieranie wysokich opłat za korzystanie ze swoich obiektów przez DOSiR.

Rola sportu amatorskiego w zapobieganiu patologiom i wykluczeniu społecznemu, kształtowaniu charakteru i kultury osobistej jest bezsporna. Dlatego takie podejście do działalności, ograniczające w efekcie dostęp młodzieży i dorosłych o niskich dochodach do infrastruktury sportowej, uznano za wysoce niewłaściwe. Na razie tylko w wakacje dzieci będą mogły całkiem za darmo korzystać tak z "Orlików", jak i z pływalni DOSiR. Po wcześniejszych interwencjach zarządu dzielnicy w tej sprawie, pierwotne ceny obniżono. Przy ul. Kawęczyńskiej koszt wynajęcia sali za godzinę z komercyjnych 500 zł udało się zmniejszyć najpierw do 300, a następnie do 150 zł, ale tylko dla Uczniowskich Klubów Sportowych. Podobnie jest w innych placówkach. Problem nie został jednak definitywnie rozwiązany.

Dlatego w obecnej sytuacji tak ważne jest, aby młodzież chcąca uprawiać sport zrzeszała się w UKS-ach. Dzięki temu zarówno dostęp do infrastruktury może być znacznie tańszy niż na zasadach komercyjnych, łatwiejsze jest także pozyskanie pomocy i wsparcia - finansowego bądź rzeczowego - ze strony urzędu dzielnicy. Zdaniem Tomasza Peszke z prezydium komisji zabrakło danych porównawczych pozwalających stwierdzić, jak Praga Północ w dziedzinie sportu i rekreacji wypada na tle innych warszawskich dzielnic. Jest to element niezbędny dla możliwości właściwej oceny stanu istniejącego. Temat będzie kontynuowany. Tymczasem kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, wyznaczone na 16 czerwca, będzie poświęcone kwestiom lokalowym.


Kr.
7479