Poezja dźwięków

Dwustu pięćdziesięciu uczniów z 15 szkół (6 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 4 licea i 1 zespół szkół), biorących udział w 8 konkursach oraz sto pięćdziesiąt osób, które uczestniczyły w warsztatach tematycznych - tak w największym skrócie można scharakteryzować Międzyszkolne Dni Kultury "Poezja dźwięków", zorganizowane przez XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz burmistrzów Targówka: Grzegorza Zawistowskiego i Krzysztofa Bugli.

17 lutego inauguracyjny wykład, dla uczniów klas maturalnych, "Muzyka w literaturze - wątki, motywy, idee" wygłosił dr Tomasz Wroczyński. Przez kilka dni odbywały się warsztaty literackie, teatralne, filmowe, dziennikarskie i plastyczne. W cyklu "Spotkania z literaturą, spotkania ze sztuką" gościem był dziennikarz telewizyjny Krzysztof Skórzyński, absolwent XIII LO. 24 lutego koncert dał zespół "Fototapeta", złożony z uczniów XIII LO.

25 lutego w Domu Kultury "Świt" odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursów i wręczenia nagród laureatom 8 konkursów: recytatorskiego, wokalnego, instrumentalnego, teatralnego, plastycznego, konkursów literackich: na wiersz i na opowiadanie oraz na prezentację multimedialną. Laureatom gratulowali i nagrody wręczali: naczelnik wydziału oświaty Katarzyna Majdura, przewodniczący jury Robert Kowalski i dyrektor XIII LO Jolanta Sieradz-Starodąb. Ogółem wręczono 80 nagród, ufundowanych przez burmistrza Grzegorza Zawistowskiego. Nagrodą na I miejsce było DVD, za II miejsce MP4, za III - pendrive. Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania i książki.

Podczas uroczystości teatr "Punkt" z XIII LO zaprezentował spektakl "Skrzypek opętany’, a Wiktor Bukała, absolwent tego liceum, obecnie student Warszawskiej Szkoły Reklamy - reportaż z przebiegu Międzyszkolnych Dni Kultury.

Ta impreza to autorski projekt Doroty Gołaszewskiej, nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze w XIII LO. Nad przygotowaniem i realizacją pracował 14-osobowy zespół nauczycieli i kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów. Do udziału zaproszono szkoły z Targówka i innych dzielnic.

Jest coraz większe zainteresowanie warsztatami - cieszy się pani Dorota - W tym roku ogromną popularność miały warsztaty dziennikarskie i filmowe, prowadzone przez specjalistów. Zapytana, czy wśród uczestników konkursów pojawiły się prawdziwe talenty, wymienia laureatkę konkursu wokalnego Ewelinę Wojtkowską z XIII LO oraz Mateusza Kryczkę, który w tym roku wygrał 2 konkursy poetyckie i otrzymał nagrodę za 2 wiersze.

Prowadzony przez Dorotę Gołaszewską szkolny teatr "Punkt" zaprezentował "Skrzypka opętanego" na motywach dramatu Bolesława Leśmiana. Zmierzyliśmy się z dramatem mimicznym. Młodzieży bardzo się to podobało, bo to inna forma. Aktorstwo nie jest tylko wygłaszaniem słów na scenie, ale także kwestią zapanowania nad ciałem, ułożenia ruchu scenicznego. Spektaklem, który bazuje tylko na muzyce, ruchu, piosenkach, chcieliśmy się wpisać w obchody Roku Chopinowskiego. Premiera odbyła się w Teatrze "Rampa", z którym od lat jesteśmy zaprzyjaźnieni.

Przewodniczącym jury w konkursach: recytatorskim, wokalnym, instrumentalnym i teatralnym był aktor Teatru "Rampa", Robert Kowalski, który podzielił się z nami swoimi refleksjami. Najważniejsze jest to, że coraz więcej dzieci garnie się do tych konkursów, że dla nich ważne są nie tylko komputery i disco, ale także piosenki i proza. Bardzo często widać, że nie zawsze mają fachową pomoc, na przykład dziewczynki wybierają piosenki, których nie powinny śpiewać. Wśród wykonawców są też "rodzynki", których występy wbijają w fotel. W kategoriach licealistów poziom skoczył o 3 piętra. Widać nieoszlifowane diamenty, które mogą się okazać wielkimi talentami. Idzie ku dobremu: nie stajemy się społeczeństwem komputerowo-medialnym; stare wartości zostają. Z optymizmem patrzę w przyszłość - będzie coraz więcej uczestników Międzyszkolnych Dni Kultury. Warto utrzymywać takie imprezy. Doceniam tytaniczną pracę Doroty Gołaszewskiej. Chcemy, by impreza była kontynuowana - mówi pani Dorota. - Otrzymała teraz patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty; udział w MDK liczy się do punktów gimnazjalistom, starajacym się o przyjęcie do liceum. Ponieważ mamy coraz więcej zgłoszeń, w następnym roku prawdopodobnie potrwa nieco dłużej niż dwa dni konkursowe i dni warsztatowe. Na razie wyciągamy wnioski z tegorocznej imprezy.


K.

6301