Sybiracy na Zaciszu

Czterdziestu członków Koła Sybiraków Warszawa Praga Północ przybyło w niedzielę, 22 listopada, do kościoła Świętej Rodziny na Zaciszu, na uroczystość i mszę świętą dziękczynną za kanonizację św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i za to, że został on patronem Koła. W części artystycznej wystąpiło 11 uczniów klasy VI D z zespołu teatralnego Szkoły Podstawowej nr 82. Scenariusz opowieści o drodze, jaką przeszedł Patron oraz teksty piosenek napisała nauczycielka tej szkoły, Izabella Pyśk. Jedna z wyśpiewanych przez uczniów refleksji: "Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść pod prąd do góry".

Mszę świętą odprawił ks. infułat Lucjan Święszkowski, który w kazaniu opowiedział o losach swojej rodziny, doświadczonej cierpieniem w więzieniu i na zesłaniu. Z ciepłym słowem kapłan zwrócił się do Sybiraków: Wasza organizacja jest potrzebna; rozumiecie się, mimo upływu czasu. Pieśni podczas mszy świętej zaśpiewał chór Szkoły Podstawowej nr 52.

O Zygmuncie szczęsnym Felińskim, jako o człowieku, który był blisko ludzi i Boga, opowiedziała Danuta Kominiak, prezes Koła Sybiraków (na zdjęciu powyżej): był człowiekiem opatrznościowym wszędzie, gdzie się zjawił; ziemiański dom, bardzo religijna rodzina; po śmierci ojca i wywiezieniu matki na Syberię zostaje z rodzeństwem bez dachu nad głową; kończy studia matematyczne w Moskwie i humanistyczne na paryskiej Sorbonie; przyjaźni się z Juliuszem Słowackim; po ukończeniu Seminarium Duchownego w Żytomierzu i Akademii Duchownej w Petersburgu wyświęcony na kapłana w 1855 roku, mianowany arcybiskupem warszawskim 6 stycznia 1862 roku, po 16 miesiącach otrzymuje zakaz pełnienia tej funkcji oraz aktywności; założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, sierocińca i szkoły dla ubogich dzieci; na wygnaniu w głębi Rosji spędził 20 lat. Wszędzie, gdzie był, zostawił po sobie wspaniałe wspomnienia i aurę miłości. "Nadanie imienia Zygmunta Szczęsnego Felińskiego to dla nas zobowiązanie" - powiedziała Danuta Kominiak. Jako najważniejsze zadania wymieniła: miłość bliźniego i opiekę nad starszymi członkami Koła.

16 grudnia o godz. 16 Sybiracy spotkają się w Domu Kultury "Zacisze", by podzielić się opłatkiem.


K.

3991