Europejski Kurs Opieki Paliatywnej


      Światowa Organizacja Zdrowia definiuje opiekę paliatywną jako aktywną i całościową opiekę nad ciałem i sferą duchową dziecka z terminalną chorobą nowotworową, jak również wsparcie udzielane rodzinie. Jest to opieka, w której ... podstawowe znaczenie ma kontrola bólu i innych objawów oraz problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych. Celem opieki paliatywnej jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia pacjentom i ich rodzinom. Wiele aspektów opieki paliatywnej znajduje również zastosowanie na wcześniejszych etapach przebiegu choroby, łącznie z prowadzonym leczeniem przeciwnowotworowym. Wymianie doświadczeń osób profesjonalnie zaangażowanych w opiekę nad umierającymi dziećmi służył zorganizowany prze Warszawskie Hospicjum dla Dzieci II Europejski Kurs Opieki Paliatywnej nad Dziećmi.
      W kursie uczestniczyli lekarze i wysokiej klasy specjaliści z hospicjów dla dzieci z całej Europy, a także z USA, Kanady i z Izraela - blisko 80 osób. Wśród wykładowców znaleźli się nestorzy opieki hospicyjnej nad dziećmi z Wielkiej Brytanii, Kanady, Holandii i Polski. Honorowy patronat nad kursem objęli - Ludgarda Buzek, patronka Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci i Marek Kamiński, burmistrz gminy Targówek. Głównym sponsorem kursu była Fundacja George Sorosa - Open Society Institute z siedzibą w Nowym Jorku.
      Otwierając kurs burmistrz Marek Kamiński wyraził satysfakcję, że odbywa się on w gmachu ratusza, życzył uczestnikom owocnych obrad. Stwierdził, że obecność na Targówku Hospicjum dla Dzieci uświadomiła władzom gminy wagę problemów związanych z opieką paliatywną - Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi organizacjami wspierającymi osoby w potrzebie - osoby chore i ich bliskich. W miarę możliwości staramy się wspierać działalność Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci przy Agatowej. Współpraca między nami może zostać rozszerzona o nowe elementy, z pożytkiem dla wszystkich korzystających z pomocy hospicjum. - powiedział burmistrz. Warto przy tej okazji wspomnieć, że władze gminy użyczyły uczestnikom kursu, całkowicie nieodpłatnie, sali konferencyjnej ratusza i małej sali dla potrzeb konferencji prasowej. Ludgarda Buzek podziękowała za zaszczyt patronowania przedsięwzięciu. - Moja satysfakcja wynika z ogromnej wagi problemu, jakiego dotyczy kurs, ale jest także wyrazem mojego osobistego, głębokiego poparcia dla idei niesienia pomocy cierpiącemu dziecku. Zdaję sobie sprawę, że opieka paliatywna wymaga od lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy szczególnego zaangażowania. Konkretnej wiedzy z wielu dziedzin medycyny i psychologii musi towarzyszyć serdeczność i umiejętność współczucia. Towarzyszenie nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w tych, tak trudnych dla nich chwilach nie jest łatwe. Jestem pełna uznania i szacunku dla państwa, jako ludzi wielkiego serca i niezwykłej szlachetności, którzy nie odwracają oczu od umierających lecz są gotowi koić cierpienia i ofiarować chorym i ich najbliższym swoją troskliwą obecność. - powiedziała m.in.Ludgarda Buzek.
      Słowo wprowadzenia wygłosili dr Tomasz Dangel, wiceprezes Stowarzyszenia Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i kierownik Zakładu Opieki Paliatywnej Instytutu Matki i Dziecka oraz dr Andrea Bekesi w imieniu organizatorów I Europejskiego Kursu Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, który odbył się dwa lata temu w Budapeszcie. W trakcie uroczystości otwarcia goście mogli wysłuchać i obejrzeć tańczące i śpiewające dzieci z zespołu ludowego z Łowicza.
      Zajęcia II Europejskiego Kursu Opieki Paliatywnej nad Dziećmi odbywały się w trzech miejscach - w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, w sali konferencyjnej ratusza gminy Targówek i w sali konferencyjnej hotelu Arkadia. Zagadnienia medyczne stanowiły tylko część poruszanych kwestii. Omawiano aspekty etyczne opieki paliatywnej, problemy z zakresu deontologii medycznej, aspekty duchowości i opieki psychologicznej nad umierającymi dziećmi i ich rodzinami. Jeden z dni kursu był w całości poświęcony warsztatom psychologicznym. Ćwiczono podejście do chorych dzieci i elementy służące poprawie komunikacji z rodzinami pozostających pod opieką hospicjum. Zajęcia - w formie psychodramy - prowadził prof. Ruben Bild, światowej sławy psychoanalityk. Goście odpoczywali słuchając koncertów - tradycyjnej muzyki żydowskiej, koncertu chopinowskiego w wykonaniu Bronisława Kawalla i nastrojowych piosenek Antoniny Krzysztoń. Zwiedzali m.in. Stare Miasto i Zamek Królewski. A III Europejski Kurs Opieki Paliatywnej nad Dziećmi odbędzie się najprawdopodobniej za dwa lata w Bukareszcie.
E.G.
5816