Seniorzy - seniorom

Pięć lat temu było 7 kół z 1100 członkami, teraz jest 14 kół (10 na Targówku, 4 na Białołęce), skupiających 1702 osoby. Tak w liczbach wygląda dorobek II kadencji Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

12 czerwca odbył się II Rejonowy Zjazd Delegatów Oddziału, w którym uczestniczyło 35 delegatów oraz goście, m.in. Janusz Czyż - przewodniczący Oddziału Okręgowego PZREiI, Ewa Oleśniewicz z Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Zbigniew Poczesny - przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Stanisław Wawel - przewodniczący Rady Osiedla Kondratowicza, Andrzej Dębski - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Targówka.

Złożone przez Remigiusza Sikorę, przewodniczącego ustępującego Zarządu Rejonowego, sprawozdanie przekonało delegatów do udzielenia absolutorium zarządowi. Wybrano 15-osobowy zarząd, 5-osobową Komisję Rewizyjną i 8 delegatów na Zjazd Okręgowy.

Na przewodniczącego Zarządu Rejonowego ponownie wybrany został Remigiusz Sikora, na wiceprezesów: Zbigniew Skrabski i Kazimiera Owczarek, na sekretarza Urszula Wolańska, na skarbnika Wanda Krawczyk; na członków: Halina Oleksiak, Marianna Ostaszewska, Czesław Kowalski, Krystyna Bogacz, Mieczysław Zakrzewski, Alicja Pietrzyk, Wanda Drzewińska, Regina Rumpel, Elżbieta Smolarz i Krystyna Rzepka.

Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Daniela Kusiak, członkami: Teresa Brewczyńska, Henryk Hasiak, Anna Kuczyńska, Janina Ziętek. Co sprawia, że organizacja tak się rozwija? "To, co nasz związek robi, jest dla ludzi, dla całego środowiska emerycko-inwalidzkiego" - odpowiada Remigiusz Sikora. Pierwsze koło reaktywowane zostało w 1998 roku. Utworzony rok później oddział zaczął pracę od tworzenia grup związkowych, potem kół na terenie Bródna i całego Targówka. Potem były działania na rzecz integracji, aktywizacji i pomocy środowisku. Powstał "Program promocji zdrowia i utrzymania ruchu ludzi trzeciego wieku; czterokrotnie na Targówku i dwukrotnie na Białołęce organizowano "Forum zdrowia ludzi trzeciego wieku" Podjęto starania o zorganizowanie tak potrzebnych ludziom starszym ćwiczeń rehabilitacyjnych. Z czasem akcja zyskała poparcie władz miasta, które zaczęło opłacać instruktorów. W sali OSiR ćwiczyła najpierw jedna grupa, teraz - 15. Dwanaście grup odbywa ćwiczenia w wodzie, na pływalni "Poloneza" i w OSiR na Białołęce. SM "Bródno" udostępniła na ten cel bezpłatnie wszystkie 4 kluby, RSM "Praga" 3 kluby. Wielokrotnie Zarząd Oddziału upominał się o dostęp ludzi starszych i niepełnosprawnych do usług opieki zdrowotnej. W ramach programu "Seniorzy i wnuki razem - łączymy pokolenia", każde koło na swoim terenie podjęło współpracę ze szkołami. Były występy dzieci na spotkaniach Oddziału Rejonowego, wspólne wystawy twórców dziecięcych i seniorów. "Ten program zaczyna się rozkręcać - mówi Remigiusz Sikora. - Jako seniorzy mamy obowiązek przekazać młodzieży naszą historię.

Zadaniem na trzecią kadencję będzie większa aktywizacja kół na swoim terenie. Dobry przykład dają koła nr 6, 3, 2 i 4. Chodzi o to, by jak najwięcej ludzi włączało się do naszych działań; by razem z nami organizowali nasze związkowe życie. Jest wielu ludzi samotnych, chorych. Ewidencjonujemy ich, mogą liczyć na pomoc kolegów z kół, jako pierwsi dostają paczki. W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności. W tym roku dostaliśmy i przekazaliśmy już 13 ton żywności. Koła robią się samodzielne, organizują różne zabawy, pikniki, ogniska - rozwijają życie na swoim terenie. Jako zarząd pomagamy organizacyjnie i finansowo, gdy uda się zdobyć pieniążki. W zeszłym roku na święto Kupały do Kamieńczyka nad Liwcem wyruszył jeden autokar, w tym roku już 4. Na początku II kadencji było ok. 50 osób aktywnych - teraz jest przeszło 150"

Remigiusz Sikora podkreśla, że działalność związku obejmuje całe środowisko emerytów; na przykład połowa uczestników zajęć gimnastyki to członkowie Kół PZERiI, połowa - osoby nie związane z tą organizacją. Jako ważną inicjatywę, która zaktywizowała środowisko, wskazuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w DK "Świt", potem w DK "Zacisze", a w 2007 roku - BAS Białołęcka Akademia Seniorów. Gromadzą one ponad 500 osób.

Wewnątrz związku prowadzona jest akcja "Oddam - Potrzebuję". Komisja socjalno-bytowa przyjmuje i przekazuje potrzebującym ubrania, telewizory, pralki. Nie wszyscy darczyńcy (firmy i osoby) chcą się ujawniać.

Dzięki przekazanym 5 komputerom zaczyna się unowocześniać praca w siedzibie Oddziału Rejonowego przy ul. Turmonckiej 10. Przejawem tego jest też naszglos@onet.pl "Od początku mam taką ideę: czym nas jest więcej, tym lepiej. Gdy są większe zespoły, łatwiej wszystko zorganizować" - podsumowuje Remigiusz Sikora.


K.
6605