Prawnik radzi

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia za pracę

Mam zasądzone alimenty. Ostatnio nie płacę ich regularnie. Moja była żona grozi mi, że skieruje sprawę do komornika i to on będzie ściągał należności z mojego wynagrodzenia za pracę (jestem zatrudniony na umowę o pracę). Czy komornik może zająć całe moje dochody?
Marek M.


Zgodnie z kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; kary pieniężne przewidziane w art. 108. Potrąceń dokonuje się w ww. kolejności, a więc kwoty na pokrycie świadczeń alimentacyjnych korzystają z pierwszeństwa. Kodeks pracy przewiduje jednak pewne ograniczenia co do kwot, które mogą być potrącane z wynagrodzenia. W przypadku świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. Komornik nie może więc zająć całego Pana wynagrodzenia. Przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie obowiązują kwoty wolne od potrąceń, w odróżnieniu m.in. od pozostałych sum egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych, gdzie kwota wolna równa się wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Konkludując, potrącenie z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych może zostać dokonane w granicach do 3/5 wynagrodzenia i nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94).Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
4123