Rada wielu

Ostatnie absolutorium HGW

Rozpoczynamy przygotowanie do debaty nad udzieleniem Hannie Gronkiewicz - Waltz absolutorium za 2009 rok. To wyjątkowo ważna debata, ponieważ jest ostatnią możliwością merytorycznej oceny jej prezydentury przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Potem będzie już dyskusja na poziomie politycznym. W Radzie Warszawy, jak w każdej radzie gminy, dwie decyzje mają fundamentalne znaczenie: uchwalenie budżetu i udzielenie (bądź odmowa udzielenia) prezydentowi miasta absolutorium za jego wykonanie. Dlatego istotne jest przeprowadzenie dyskusji nad tą sprawą w spokojnej atmosferze. Statut i ustawa zabraniają głosowania tych uchwał bez przeprowadzenia dyskusji, więc PO nie będzie mogła odebrać opozycji głosu, jak to zwykle robi. W niektórych radach dzielnic PO zamyka usta radnym nawet w punkcie obrad: "wolne wnioski i sprawy różne". Takie to rządy miłości.

Dla PO debata absolutoryjna będzie okazją do pochwalenia się rzeczywistymi i (częściej) urojonymi sukcesami. Dla Lewicy okazją do wytargowania kilku kolejnych stołków dla jej działaczy bądź funduszy na pomniki komunistycznych herosów. Dla opozycji będzie próbą uświadomienia warszawiakom, że HGW jest najgorszym, najbardziej nieudolnym prezydentem naszego miasta w całej jego historii. A przede wszystkim prezydentem, którego Warszawa nie interesuje, prezydentem którego po prostu nie ma.

Nie zdradzę Państwu wszystkich argumentów dowodzących tej tezy. Ale podam kilka przykładów wziętych ze sprawozdania Pani Prezydent z wykonania budżetu:

- Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I - planowano wydać 4 270 000 zł, wykonanie 0,0%.

- Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim oraz na węźle Praskim - planowano wydać 50 000 zł, wykonanie 0,0%.

- Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze - planowano wydać 424 116 zł, wykonanie 0,0%.

- W roku 2009 Ratusz zaplanował uzyskać 19 i pół miliona złotych z prywatyzacji. Według sprawozdania z wykonania budżetu udało się uzyskać niewiele ponad 116 tysięcy złotych, czyli 0.6%

- W roku 2009, w połowie którego ogłoszono zamrożenie etatów, średnie zatrudnienie w Ratuszu i dzielnicach wyniosło ponad 7 tysięcy etatów. O ile w Ratuszu średnie zatrudnienie zmniejszyło się nieznacznie, to w dzielnicach zatrudnienie wzrosło o ponad 550 etatów.

Tyle o 2009 roku. Absolutorium za rok 2010 będzie udzielane wiosną roku 2011. Znów ocenimy HGW, ale prezydentem Warszawy będzie już ktoś inny.


Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4665