Prawnik radzi

Szybkie poświadczenie nabycia spadku przez notariusza

Stwierdzenie nabycia spadku można uzyskać w sądzie lub od niedawna u notariusza. Co oczywiste, wybierając możliwość potwierdzenia dziedziczenia przez notariusza, niewątpliwie uzyskamy je szybciej i z reguły będzie ono mniej kosztowne. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia wynosi 50 zł bez względu na wartość spadku plus 100 zł za sporządzenie protokołu poprzedzającego wydanie aktu poświadczenia. Dodatkowo notariusz może pobrać 50 zł za otwarcie i ogłoszenie testamentu (do wszystkich podanych opłat trzeba doliczyć 22% VAT).

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Nie może jedynie poświadczyć dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych tj. testamentów ustnych, podróżnych lub wojskowych. Zanim jednak notariusz sporządzi akt, musi spisać protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Zamieści w nim m.in. oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia, dziedziczyłyby razem z nim, oraz o innych znanych testamentach spadkodawcy lub o ich braku. Spadkobiercy są obowiązani dostarczyć notariuszowi stosowne dokumenty, takie jak odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. Co istotne, zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ma takie same skutki prawne, jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poświadczenie dziedziczenia notariusz powinien zrobić dopiero po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Wcześniej może to nastąpić tylko wówczas, gdy wszyscy znani spadkobiercy złożą oświadczenia o tym, że przyjęli albo odrzucili spadek. Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać uchylony przez sąd wówczas, gdy co do tego samego spadku już wcześniej zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Gdyby zaś zostały zarejestrowane dwa lub więcej poświadczenia dziedziczenia, to wówczas sąd uchyli wszystkie i sam wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd bada wówczas z urzędu, kto jest spadkobiercą i stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, którymi mogą być nawet inne osoby niż wskazane przez uczestników postępowania.

Podstawa prawna: Ustawa z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - tekst jedn., Dz U. nr 189/2008, poz. 1158.

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93)


Anna Kiczor - prawnik
Kancelaria Prawna "Leximus"
4555