Prawnik radzi

Elektroniczny dozór skazanych

1 września 2009 r. weszła w życie Ustawa o Systemie Dozoru Elektronicznego. System elektronicznego dozoru ma być skierowany do grupy skazanych na pół roku i rok pozbawienia wolności, jednak co do tych ostatnich warunkiem jest odbycie połowy kary, zaś pozostałą część kary skazany będzie odbywać na wolności ze stale noszoną bransoletką monitorującą miejsce pobytu. Jednak może się to odbywać jedynie za uprzednią zgodą skazanego, musi on też posiadać określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli szczególne względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym. Maksymalny czas objęcia elektronicznym dozorem ma nie przekraczać sześciu miesięcy.

Elektroniczny dozór będzie początkowo obowiązywać jedynie na terenie Warszawy i stopniowo będzie wdrażany na terenie całego kraju. System przewiduje także możliwość wyegzekwowania za pomocą elektronicznej bransoletki zakazu zbliżania się osoby skazanej do określonej osoby lub określonych obiektów (np. stadionów lub mieszkań). W przypadku naruszenia przez skazanego warunków odbywania kary, np. nieobecności w wyznaczonym miejscu lub manipulacji przy urządzeniu monitorującym, system informatyczny wygeneruje informację o naruszeniu warunków i będzie można podjąć w stosunku do skazanego niezwłocznie odpowiednie działania. Wiadomość o niesubordynacji skazanego otrzyma kurator sądowy, który tylko raz może dać skazanemu ostrzeżenie, zaś każde kolejne nieposłuszeństwo będzie kończyć się powrotem do zakładu karnego. System elektronicznego dozoru ma na celu częściowe rozwiązanie problemu przepełnionych zakładów karnych, jak i oczekiwania skazanych na możliwość odbycia kary. Nadto, co istotne, jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, miesięczny koszt utrzymania skazanego odbywającego karę w ramach systemu wynosi około 100 zł, natomiast miesięczne utrzymanie skazanego odbywającego karę w celi to koszt około 2300 zł. Tym samym, obniży to koszty utrzymania więźniów. Co więcej, skazani będą musieli płacić za korzystanie z elektronicznego dozoru. Jednorazowa opłata wyniesie 80 złotych, a dodatkowo za każdy dzień odbywania kary będzie naliczana stawka 2 zł.

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Dozoru Elektronicznego (Dz.U. z 2008 r. nr 172, poz. 1069).


Joanna Nowacka
prawnik
Kancelaria Doradztwa Prawnego "Leximus"
4437