Rada wielu

Ilość czy jakość?

Rada wielu - "zguba celu" - motto tej rubryki mogłoby stać się także tytułem niniejszego felietonu. Zapewne słyszeli już Państwo o propozycji mojego ugrupowania, by zmniejszyć liczbę stołecznych radnych. Obecnie obowiązująca ustawa o ustroju m.st. Warszawy z 2001 r. (wytwór PO i SLD) w dużej mierze powiela model ustrojowy, który funkcjonował w Warszawie wcześniej, a opierał się o związek samodzielnych gmin. Dzisiejsze rozwiązania prawne ustanowiły 18 warszawskich dzielnic jako niemal odpowiednik gminy, szczególnie jeśli chodzi o ilość radnych. Rady warszawskich dzielnic liczą od 15 do 28 radnych, a Rada Warszawy ma 60 członków. Na tę liczbę przypada w Radzie Warszawy około 30 nierobów, 20 średniaków i 10 naprawdę aktywnych radnych.

Nasi przeciwnicy, obawiając się odcięcia od koryta, zarzucają nam demagogię. W końcu jak będzie mniej radnych, to część obecnych nie ma szans na reelekcję. Jednak ja, jako radny, mam duże wątpliwości czy większa liczba przedstawicieli mieszkańców w radach rzeczywiście wpływa na lepszy dostęp wyborcy do swojego przedstawiciela i większą kontrolę społeczną nad ich poczynaniami.

Mądrość ludowa głosi, że ilość nie zawsze przechodzi w jakość. Indywidualne zaangażowanie radnych w służbę publiczną nie zależy przecież od tego, ilu członków liczy dana rada. Można jednak stworzyć mechanizmy sprzyjające rozwojowi i wzmocnieniu lokalnej demokracji. Mniejsza ilość radnych to przecież ich większa rozpoznawalność i silniejszy związek z lokalną społecznością.

Rada miejska w przeszło 8-milionowym Nowym Jorku liczy 51 członków, 3,5-milionowe Los Angeles ma tylko 20 radnych. Czy to znaczy, że społeczeństwo USA jest mniej obywatelskie od polskiego?

Dlatego proponujemy dziś ograniczenie liczby warszawskich radnych. Uważamy, że liczebność rad dzielnic powinna zostać zmniejszona o połowę, a skład Rady Warszawy o 25% - z 60 do 45 radnych.

Można też rozważyć, czy radni nie powinni mieć zakazu zajmowania się podczas pełnienia mandatu pracą zawodową. Powinni być lepiej dostępni dla mieszkańców i bardziej zaangażowani w sprawy miasta.

Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4155