Prosto z mostu

Prywatyzacja Obywatelska


Na sesji w czwartek 15 stycznia rada miasta ma wyrazić zgodę na prywatyzację Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC). SPEC to spółka akcyjna dostarczająca energię cieplną odbiorcom w Warszawie, dziś należąca w całości do miasta. Energię cieplną dla Warszawy SPEC pobiera w pięciu źródłach: w elektrociepłowni Siekierki, należącej do szwedzkiego koncernu Vattenfall, w elektrociepłowni Żerań, należącej do Vattenfall, w elektrociepłowni Pruszków, należącej do Vattenfall, w ciepłowni Wola, należącej do Vattenfall, i w ciepłowni Kawęczyn, należącej do Vattenfall.

Byłoby dziwne, gdyby szwedzki koncern nie miał aspiracji do nabycia firmy dystrybuującej jego główny produkt, szczególnie że obok koncesji na wytwarzanie ciepła posiada on również koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła. I, biorąc pod uwagę, że Vattenfall jest monopolistą w dostarczaniu SPEC-owi swojego produktu, a prywatyzacja SPEC-u ma nastąpić w trybie rokowań, byłoby dziwne, gdyby Vattenfall SPEC-u nie zdołał kupić. W ten sposób dostawy ciepła dla Warszawy staną się całkowicie uzależnione od jednej firmy, która swobodnie będzie mogła narzucać miastu swoje warunki, nie tylko cenowe.

W ładnie zatytułowanym rozdziale programu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz "W rękach miasta tylko niezbędne spółki" kandydatka zadeklarowała zamiar prywatyzacji kilkudziesięciu spółek, które po minionym ustroju pozostały w rękach miasta, takich jak Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe. "Są one swoistą nagrodą dla lojalnych partyjnych funkcjonariuszy rządzącej partii, którzy obejmują w nich dobrze płatne posady prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych" - piętnowała w 2006 r. pani prezydent praktyki poprzedników. W 2009 r. jej słowa brzmią jakby autoironicznie, gdyż - nie licząc kilku postawionych w stan likwidacji - żadna miejska spółka nie została przez nią sprywatyzowana, a za to w wielu z nich wygodne miejsca znalazła sobie całkiem spora gromadka znajomych i działaczy PO.

A cóż to były te tytułowe "niezbędne spółki" z programu wyborczego, które zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz powinny pozostać własnością miasta? Program wymieniał je z nazwy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i... Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dziś pani prezydent najwyraźniej uważa, że już na niej nie "ciąży obowiązek zapewnienia pełnej gwarancji, pewności i powszechności świadczenia usług z zakresu działania tych spółek" (to też cytat z programu PO).

Cała nadzieja w globalnym ociepleniu...

Maciej Białecki
Stowarzyszenie "Obywatele dla Warszawy"

www.bialecki.net.pl
4959