Obywatelskie Centrum Monitoringu

Jak chyba wielu mieszkańców Warszawy, tych którzy nie zniechęcili się przepychankami partyjnymi i w ogóle wybierają się głosować, nie wiem, na kogo głosować w wyborach prezydenta miasta. Dlatego zaangażowałem się w Obywatelskie Centrum Monitoringu, analizujące m.in. programy poszczególnych kandydatów, utworzone przez stowarzyszenie "Obywatele dla Warszawy".

Pracując dla Centrum postawiłem sobie za cel znalezienie w programie każdego kandydata pomysłów, których nie ma w programach konkurentów. Proszę mi uwierzyć, że to niełatwe: wszyscy oni mówią o metrze, mostach i ogólnym dobrobycie. Ale każda praca przynosi owoce, które tu Państwu pod osąd prezentuję.

Hanna Gronkiewicz-Waltz jako jedyna zapowiedziała utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta. To taki organ opiniodawczy samorządu, umożliwiający zabieranie głosu przez młodzież w sprawach publicznych. Nie trzeba tłumaczyć, że funkcjonowanie Rady może mieć duży walor edukacyjny, promujący wśród młodych ludzi świadomość obywatelską. Innym ciekawym pomysłem kandydatki jest postulat prywatyzacji części miejskich teatrów. Oczywiście, takie działania wymagają głębokich konsultacji ze środowiskami artystycznymi.

Marek Borowski obiecał, że w głównych punktach miasta staną trwałe tablice ukazujące fotografie Warszawy z roku 1945: gruzów Placu Zbawiciela, ruin Śródmieścia i Starego Miasta, zrównanej z ziemią Woli. W ten sposób ma zostać uhonorowana historia miasta, które staje się coraz nowocześniejsze i pamięć o jego niedawnej tragicznej przeszłości znika nieodwracalnie z ulic i domów... Borowski jako jedyny zapowiedział też budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w rejonie Arkadii. Chaos w organizacji ruchu przy tamtejszym rondzie Radosława to jeden wielki skandal.

Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował utworzenie Centrów Aktywności Seniorów. Umożliwiałyby one osobom w wieku emerytalnym kontakt z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, udział w zajęciach z gimnastyki i w lekcjach języków obcych. Przede wszystkim jednak byłyby miejscami wspólnego spędzania wolnego czasu. Bardzo praskim pomysłem Marcinkiewicza jest park archeologiczny utworzony na pozostałościach historycznego grodziska na Bródnie. Park stałby się centrum rekreacyjno-edukacyjnym dla całych rodzin.

Pozostałe pomysły powtarzają się mniej więcej u wszystkich kandydatów. No i sami Państwo oceńcie. Nie dajcie się wciągnąć do bezmyślnej licytacji na liczbę mostów i kilometrów nowych dróg...


Maciej Białecki
radny woj. mazowieckiego
Stowarzyszenie "Obywatele dla Warszawy"

www.bialecki.net.pl

4686