Na zwolnionych obrotach

Jak zwykle, co roku felieton oceniający wykonanie dochodów i wydatków po I półroczu polecam szczególnej uwadze komisji budżetu rady dzielnicy, a także wszystkim tym, którym nie jest obojętne, jak wydatkowane są nasze podatki.

1 sierpnia zarząd dzielnicy Praga Północ pod kierownictwem nowego burmistrza Artura Marczewskiego uchwałą Nr 2028/2006 pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków po upływie I półrocza, czyli na 30 czerwca br. Zastanawiam się, co miało wpływ na takie stanowisko nowego, niedawno co powołanego, zarządu: brak rozeznania w sprawach Pragi, nieznajomość materii budżetowej, lojalność wobec poprzedniego burmistrza Sosnowskiego, odwołanego w atmosferze skandalu? Trudno mi powiedzieć. Dysponując tym ważkim dokumentem mogę stwierdzić jasno i wyraźnie jako mieszkaniec Pragi Północ i podatnik, iż budżet roku 2006 nie jest dobrze realizowany.

Obraz, który wyłania się z tego sprawozdania jest następujący:
Wykonanie inwestycji, które rzutują na poziom rozwoju dzielnicy na 30 czerwca wynosi ogółem 11,5%. (W latach 2004 i 2005 było jeszcze gorzej. W 2003 wynosiło 15,9 %
, a do końca roku zrealizowano zaledwie 30% pierwotnych założeń.) Zaangażowanie środków do 30 czerwca na najważniejsze zadania inwestycyjne Pragi Północ wynosiło:
* Przebudowa Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej - plan 600 000 zł - wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0%
* Rewitalizacja Ząbkowskiej - plan 1 658 000zł - wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0%
* Rewitalizacja innych zabytkowych budynków - plan 1 654 000 - wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0%
* Budowa budynków komunalno - socjalnych - plan 490 000 - wydatkowano 120,96 zł - zaawansowanie 0,02%
* Modernizacja budynku urzędu dzielnicy - plan 1 000 000 zł - wydatkowano 0 zł - zaawansowanie 0 %
* Budowa hali sportowej SP 127 Kowieńska 12/20 - plan 5 551 955 zł - wydatkowano 1 456 172,90 zł - zaawansowanie 26,23 %
* Nadbudowa kondygnacji w Zespole Szkół Jagiellońska 7 - plan 4 010 000 zł - wydatkowano 724 291,28 zł -zaawansowanie 18,06 %
* Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. – plan 500 000 zł - wydatkowano 73 225,20 zł –zaawansowanie 14,65%
* Modernizacja boiska sportowego przy Kawęczyńskiej 44 - plan 1 500 000 zł - wydatkowano 76 116,02 zł zaawansowanie 50,07 %

Te pozycje inwestycyjne pojawiały się już także w budżetach lat poprzednich. W roku bieżącym część z nich miała być finalizowana, jak np. inwestycje oświatowe. Jednak z tempa i fizycznego zaawansowania tych zadań można już dziś powiedzieć, że nie mają szans na zakończenie w tym roku.

Obecne władze Pragi Północ w głębokim poważaniu mają inwestycje drogowe. Słynna już przebudowa Letniej, Lęborskiej i Stolarskiej pojawia się w budżecie od kilku lat i chyba jakieś fatum nad nią zawisło, bo i w roku bieżącym także nie doczeka się realizacji, a jest to jedna jedyna inwestycja drogowa realizowana przez dzielnicę.

Nieco lepiej wygląda sprawa kontynuacji rewitalizacji Pragi, tak naprawdę wymuszona na PiS przez media, społeczników i opozycję. W roku ubiegłym zakończono remont Ząbkowskiej 4, a dziś trwa tam adaptacja jednego z lokali na świetlicę socjoterapeutyczną. Praga dostanie nawet na ten cel wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Odpowiednie decyzje w tej sprawie podjął już w dniu 8 sierpnia Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Z uporem godnym lepszej sprawy nadal trwa pompowanie potężnych pieniędzy w remont urzędu. W trakcie tej kadencji wydatki na ten cel przekroczyły niewyobrażalną kwotę 15 milionów złotych.

W roku bieżącym mimo fatalnego realizowania inwestycji dotychczasowych pojawiły się także nowe pozycje. Sąsiedzkie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Korsaka 2/6 czy adaptacja warsztatów szkolnych na potrzeby szkoły i Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w ZS przy ulicy Targowej. Z pierwszej z nich już po kilku miesiącach zdjęto wszystkie środki, na drugą do tej pory nie wydano złotówki.

Przypominam więc, że w zakresie planowanych inwestycji na 2006 rok sytuacja po I półroczu wygląda następująco: plan 13 476 889 złotych wykonanie 2 504 694,60 zaawansowanie 11,54%.

Fatalnie także realizowane są remonty.


Nie będę tu analizował remontów w placówkach oświatowych, bo ich wykonanie następuje na początku II półrocza w przerwie wakacyjnej. Lecz obawy moje budzi fakt, że w niektórych przypadkach nie zdołano przed wakacjami wyłonić wykonawców zaplanowanych prac np. na adaptacje pomieszczeń byłej kotłowni na szatnię w SP 73 przy Białostockiej 10/18 (wartość prac 375 000 zł). Na prace w przedszkolu przy Markowskiej wykonawcy poszukiwano dopiero w lipcu, a wykonawcę elewacji w ZS Nr 15 przy Jagiellońskiej 38 - w sierpniu. Do czasu przyjęcia sprawozdania nieznane były także losy wymiany okien w ZS Nr 14 przy Szanajcy 5. Niestety, przy obecnym zaangażowaniu tego zarządu dzielnicy można chyba zapomnieć o dalszym remoncie VIII LO im Władysława IV, jak i budowie hali sportowej przy tej placówce. Tak na marginesie, który to wybitny fachowiec w tym urzędzie przyjął założenia, że budowa podziemnej hali sportowej może zamknąć się kwotą 7,5 miliona złotych? (Rzeczywista wycena kosztów to 17 milionów złotych), podczas gdy umowa na prowadzone prace nad zwykłą halą sportową przy Kowieńskiej 12/20 opiewa na prawie 7 milionów złotych.

Zarząd w swoim sprawozdaniu nie chwali się także terminami zakończenia wielu remontów w szkołach, co budzi moje podejrzenia, że będą one także, jak co roku, kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu placówek. Inne prace remontowe, których zaawansowanie w I połowie roku powinno być znaczne, bo nikt mi nie powie, że w tych sprawach nie ma na Pradze potrzeb, wyglądają następująco:

* Na remonty budynków komunalnych z planowanych 16 524 500 zł wydatkowano 4 874 589,92 zł, co stanowi 29,5% zaplanowanych środków.
* Na remonty dróg z kwoty 717 000zł wydatkowano 690,40 zł, czyli 0,1% zaplanowanych środków.

Lecz są pozycje, gdzie już w połowie roku wydatkowano znaczącą część budżetu.
* Na letnie i zimowe oczyszczanie dróg wydatkowano już ponad 74% zaplanowanych środków. Nasuwa się więc pytanie, czy to oznacza, iż w II połowie roku nasze zaniedbane ulice będą jeszcze bardziej zaniedbane?
* Na zakupy energii w placówkach oświatowych wydatkowano pomiędzy 60 a 70% zaplanowanych środków. Ten problem został na szczęście w porę dostrzeżony i odpowiednie korekty zostały dokonane na ostatniej sesji rady.

Przeraża mnie jeszcze celowe wstrzymywanie wydatków w niektórych pozycjach:
* Zakupy leków i materiałów medycznych w placówkach oświatowych poziom wydatków od 0 do 20 %.
* Zakupy pomocy naukowych dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych - poziom wydatków od 5 do 37,5 %.
* Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poziom wydatków to niespełna 29%

A nie są to duże pieniądze.

Generalnie, sytuacja w dzielnicy wygląda po I półroczu następująco:
Wydatki ogółem plan - 238 462 158 zł, wydatkowano 98 598 971 zł, czyli 41,3 % środków w tym:
* Na wynagrodzenia i pochodne wydano ponad 49,5 % środków - czyli 47 309 451 zł
* Na inwestycje zaledwie 11,5 % środków – czyli 2 504 694 zł
* Wydatki rzeczowe (administracyjne) pochłonęły 39,3 % środków - to jest 44 119 893 zł.

Najładniej w tym zestawieniu wygląda wydatkowanie środków płacowych - połowa roku - połowa budżetu, a ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że przez cztery lata rządów PiS na Pradze w finansach panował ciągły chaos, zarówno w planowaniu dochodów, jak i realizowaniu wydatków.

Zapewne radnych dzielnicy w najbliższych dniach czeka kolejna korekta budżetu dzielnicy i - jak sądzę - nie ostatnia. Ireneusz Tondera radny woj. mazowieckiego przewodniczący klubu radnych SLD


Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodniczący klubu
radnych SLD
10368