Zdecyduje Targówek

18 października sala konferencyjna ratusza Targówka była miejscem kolejnego, burzliwego spotkania mieszkańców i władz dzielnicy z kupcami, którym pani minister sportu obiecała nową siedzibę przy ul. Radzymińskiej. W konferencji wzięła udział prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Przewagę liczebną mieli goście, ok. 150 osób; grupa mieszkańców i radnych liczyła ok. 40 osób. Goście zachowywali się podobnie, jak poprzednio w tym samym miejscu: krzyczeli, przerywali mówiącym, rzucali gazetkami. Nie chcieli przyjmować do wiadomości informacji, podawanych przez burmistrza Grzegorza Zawistowskiego i panią prezydent. "Jeden wielki cyrk" - ocenił Zbigniew Poczesny na sesji następnego dnia.

Burmistrz informował o obowiązku otrzymania przez panią minister sportu odpowiedniego zezwolenia, które prezydent Warszawy wydaje na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Ustawa o EURO 2012 nie zniosła tego obowiązku; przepisy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych muszą być respektowane.

Zarząd Targówka w pełni zgadza się z radą dzielnicy, wyrażoną w uchwale o wybudowaniu przy ul. Radzymińskiej hali sportowo-rekreacyjnej "Arena Varsowia".

Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała uczestnikom spotkania informację, że dla kupców ze Stadionu Dziesięciolecia przygotowywany jest teren przy ul. Marywilskiej, będący własnością miasta. Wszyscy, którzy będą chętni - zostaną tam przyjęci. Poinformowała także, że kwestie, dotyczące terenu na ul. Radzymińskiej (ustalenie planu, wyrażenie zgody na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) przekazuje w gestię dzielnicy Targówek.

Debata na ten temat kontynuowana była na sesji rady. Agnieszka Kaczmarska ponawiała pytanie, dlaczego w sprawie przeniesienia kupców (polskich!) ze Stadionu Dziesięciolecia zarząd używa określenia "kupcy z Jarmarku Europa". Chciała też wiedzieć, co zarząd planuje zrobić, skoro teren na ul. Radzymińskiej jest podmokły. Burmistrz Grzegorz Zawistowski wyjaśnił, że podane określenie funkcjonuje w języku potocznym, a formalnego dokumentu w tej sprawie nie ma. Wymiana bagiennego gruntu jest operacją techniczną, stosowaną przy budowie okolicznych centrów handlowych.

Fragment 27-hektarowego terenu ma być wykorzystany na cele usługowe i oświatowe - potwierdził wiceburmistrz Janusz Janik, odpowiadając na pytanie Macieja Danko.


K.
4227