Praga - moje miasto

Tak myślą wszyscy uczestnicy sesji konsultacyjnej na temat rewitalizacji Pragi Północ, którzy spotkali się 27 czerwca w budynku Novego Kina Praha. 230 miejsc siedzących sali kinowej zapełnione była po brzegi, zajęte były także wszystkie dodatkowe krzesła i dwa ciągi schodów. Mieszkańcy dyskutowali o tym, co trzeba na Pradze zrobić, i jak wykorzystać możliwości programów unijnych w zakresie rewitalizacji dawnej substancji mieszkaniowej. Praga jest jedyną spośród osiemnastu dzielnic Warszawy, która spełnia wszystkie warunki stawiane programom rewitalizacyjnym - posiada oryginalną, zabytkową substancję mieszkaniową, ludność zamieszkałą w tym miejscu od pokoleń i spełnia kryteria finansowe - mieszkańcy są słabo sytuowani materialnie. Urząd dzielnicy zaproponował stworzenie stałego społecznego Forum do spraw Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ.

Konsultacje społeczne to forma dyskusji, która nie ma w Polsce długich tradycji – dopiero tworzy się kultura takich spotkań urzędników, samorządowców i mieszkańców. Prażanie udowodnili, że są bardzo zainteresowani i zaangażowani we współtworzenie wizerunku dzielnicy. Na spotkanie przybyli przedstawiciele różnych środowisk, stowarzyszeń, instytucji, radni, a także mieszkańcy, którzy reprezentowali tylko siebie i swoje rodziny. Zadawali konkretne pytania i przynieśli ze sobą konkretne propozycje. Wystąpili m.in. przedstawiciele praskich środowisk twórczych - "Klub 11. Listopada", "Monopol Warszawski", przedstawiciele Kupców Bazaru Różyckiego z propozycją rewitalizacji bazaru jako atrakcji na skalę europejską. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - dyrektor Joanna Bojarska przedstawiła koncepcję Muzeum Warszawskiej Pragi, które miałoby być oddziałem Muzeum Historycznego i uzasadniła wybór lokalizacji przy Targowej 50/52. Przy okazji zaproponowała, by w drugim gmachu, który był brany pod uwagę na siedzibę Muzeum, tj. pałacyku Konopackich przy ul. Strzeleckiej, stworzyć muzeum wnętrz mieszczaństwa warszawskiego. W ten sposób prawobrzeżna Warszawa miałaby aż dwie placówki muzealne. Obecnie nie ma ani jednej.
Rozpoczęto od konkretów, czyli od prezentacji Mikro - programu Rewitalizacji Pragi Północ przygotowanego przez urząd dzielnicy, jedną z praskich wspólnot mieszkaniowych oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, które chce przeprowadzić adaptację i renowację historycznego budynku przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18, mieszczącego dawniej "Dom Ojca Ignacego" - świetlicę środowiskową dla dzieci z ubogich rodzin. W Mikro - programie znajduje się obecnie 15 projektów, w tym nowatorska i godna polecenia do naśladowania inicjatywa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowej 15 - znanej jako kamienica Nagórskiego. Stworzenie projektu rewitalizacji swojej kamienicy mieszkańcy wspólnoty powierzyli specjalistycznej firmie. Nie czekają też biernie na pomoc dzielnicy, tylko sami starają się o pozyskanie funduszy unijnych dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inne projekty, firmowane przez urząd dzielnicy, dotyczyły: rewaloryzacji Parku Praskiego, modernizacji i rozbudowy Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21, bardzo interesującej architektonicznie przebudowy Placu Weteranów 1863 r. z wpisaną w projekt budową Domu Kultury i sali widowiskowej, dalszego ciągu renowacji kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją na cele społeczne.
Projekt, który dotyczy kamienic przy Ząbkowskiej 4 i 36 jest już na ukończeniu, zrealizowany został w 80%, dokończenie rewitalizacji ulicy Ząbkowskiej - adresy Ząbkowska 13, 12 i 28, modernizacja ulicy Białostockiej, Markowskiej i Kawęczyńskiej oraz projekty społeczno - kulturalne - budowa Sąsiedzkiego Centrum Integracji Społecznej przy ul. Korsaka 2/6, opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych: "Spacery po Pradze", "Praskie spotkania z kulturą - Spotkajmy się na Ząbkowskiej", szkolenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli pod hasłem "Chrońmy siebie i innych"
Spośród pomysłów przyniesionych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji praskich, na uwagę zasługuje propozycja Ewy Gołębiowskiej, dyrektora Szpitala Praskiego, dotycząca rewitalizacji i rozbudowy zabytkowej substancji szpitala. Budynek Szpitala Praskiego jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Europie. Nowatorska jest, zgłoszona w trakcie konsultacji przez Instytut Transportu Samochodowego, propozycja stworzenia Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Umiejscowione w Forcie Śliwice miasteczko ruchu drogowego miałoby praktycznie uczyć dzieci i młodzież zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa poruszania się na drodze. Propozycję przedstawił dr inż. Andrzej Wojciechowski, dyrektor instytutu. Mieszkańcy zgłosili również chęć powrotu nad Wisłę - konieczność stworzenia terenów rekreacyjnych nad Wisłą, ścieżek rowerowych, wieży widokowej w Parku Praskim oraz zagospodarowania Portu Praskiego i otoczenia przyszłego Stadionu Narodowego. Magiczną datą był oczywiście rok 2012, choć projekty przedstawione na forum zaplanowane są do realizacji w latach 2005-2013. Szczegółowe informacje oraz prezentacje przedstawione podczas Forum dostępne będą na stronie: www.praga-pn.waw.pl
Zgłoszenia do Forum oraz wszelkie zapytania dotyczące rewitalizacji i propozycje własne można kierować do Haliny Książyk koordynatora ds. rewitalizacji w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, tel. 022 59 00 020, e-mail: halina.ksiazyk@praga-pn.waw.pl

Joanna Kiwilszo
7318