Rada wielu

Port Praski cd.

Mój niedawny felieton na temat przyszłości Portu Praskiego wywołał wiele reakcji. Otrzymałem wiele sygnałów od Państwa - czytelników "NGP". Zacytuję tylko jeden z nich, który został przesłany do redakcji przez Panią Elżbietę:

"Otóż, od wczoraj możemy się przekonać jak szybko tekst ten nabrał dosłownego znaczenia. Pamiętam, jak jeszcze nie tak dawno przedstawiciele inwestora w regionalnej telewizji zapewniali, że teren Portu Praskiego będzie dostępny dla mieszkańców dzielnicy. Dziś nie wiem, jak się do tych obietnic odnieść (kłamstwo, czy zmiana decyzji), ponieważ właśnie oddzielono płotem obszar od pomnika Kościuszkowców, wzdłuż ul. Okrzei, Wrzesińskiej, Zamoyskiego do ul. Marcinkowskiego, przez co stał się on już niedostępny dla ogółu, natomiast mieszkańcy domu przy ul. Zamoyskiego 15, który znajduje się wewnątrz tego terenu, zostali potraktowani jak "pensjonariusze" zakładu półotwartego (...). Mało tego, wszelkie interwencje dot. ograniczenia swobody poruszania się kończą się stwierdzeniem, że są to działania poczynione dla ich bezpieczeństwa. Do właściciela terenu nie dociera argument, że jesteśmy ludźmi dorosłymi i przynajmniej w teorii wolnymi, którzy sami mają prawo decydować, kiedy i którędy będą wracać do domu, gdzie robić zakupy, kto i kiedy nas odwiedza bez opowiadania się komukolwiek (...) Podsumowując, żyjemy w dziwnych czasach, w dziwnym mieście, w którym przepraszam za banał, rządzą ludzie aroganccy, pozbawieni wyobraźni, zdrowego rozsądku, szacunku dla innych. Jednak ufam, że nie jest to stan nieodwracalny, że jeśli nie będziemy zgadzać się, aby traktowano nas jak rzeczy, nie będziemy milczeć i tolerować każdą głupotę w imię poszanowania prywatnej własności - uda się nam osiągnąć normalność..."

Dziękując za ten list, zapewniam Panią Elżbietę i wszystkich prażan, że nie zostawię tak tej sprawy. Jestem już po wstępnych konsultacjach z radnymi z Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, z radnymi dzielnicy oraz środowiskami społecznymi. Zachęcam wszystkich Państwa do aktywności.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

2891