Chłodnym okiem

Budżet 2011 wykonanie

Co roku jeden z felietonów poświęcam wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy, czyli mówiąc normalnie, staram się przedstawić Państwu, jak samorząd na Pradze gospodarował publicznymi, czyli naszymi pieniędzmi.

W roku ubiegłym wydatkowano na Pradze ponad 262 miliony złotych. Olbrzymia kwota - prawie 85 milionów dolarów. Jak co roku wydatki można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to wydatki stałe - konsumpcyjne, druga - to remonty, trzecia - inwestycje. Zgodnie jednak z klasyfikacją budżetową wykonanie załącznika ujmuje się w innych kategoriach i wyróżnia wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki rzeczowe oraz wydatki majątkowe.

Ubiegły rok w liczbach bezwzględnych przedstawia się to następująco: wykonanie budżetu ogółem 262 933 294 złotych, z czego na wydatki bieżące 226 798 590 złote, a na wydatki majątkowe 36 134 704 złotych. Wśród wydatków bieżących największe pozycje to wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne. Już tradycyjnie, największe pozycje w budżecie to oświata, na którą w roku ubiegłym wydano prawie 89 milionów złotych - na Pradze jest bowiem 40 placówek oświatowych, począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych do liceów ogólnokształcących, uczy się w nich ponad 13 500 uczniów, a pracuje prawie 1100 pedagogów.

Kolejne pozycje to wydatki na gospodarkę mieszkaniową - ponad 94 miliony złotych. Ze środków tych utrzymuje się w eksploatacji technicznej ponad 13 tysięcy mieszkań komunalnych i prawie 30 ha towarzyszącej im powierzchni (zieleń, podwórka, place). Duże środki na Pradze (prawie 32 miliony złotych) przeznaczone zostały na pomoc społeczną. Wielu tysiącom mieszkańcom udzielono w roku ubiegłym pomocy, zarówno w zakresie usług opiekuńczych, dożywiania dzieci, zasiłków stałych i rodzinnych, dopłat do czynszu i dodatków mieszkaniowych.

Na co poszły pozostałe miliony? Sprzątanie i utrzymanie dróg lokalnych, zieleni, funkcjonowanie bibliotek, domu kultury, hal sportowych i basenu to także wydatki bieżące i dotacje. Warto także zauważyć rozpoczęte i realizowane inwestycje. W inwestycje sportowe zaangażowane zostało ponad 4 miliony. Najważniejsza pozycja z tego zakresu to remont budynku pływalni przy Jagiellońskiej 7. Inwestycje w sferę oświaty i edukacji pochłonęły 7 milionów złotych (renowacja budynku VIII LO im. Władysława IV i adaptacja budynku przy Otwockiej 3 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej). Największe jednak pozycje to budowa budynków komunalnych przy ulicy Białostockiej i Grodzieńskiej (wkrótce wprowadzą się tam pierwsi lokatorzy) i ulicy Jagiellońskiej na Golędzinowie - 16,6 miliona (pierwsze zasiedlenia także w tym roku).

Budżet 2011, jak każdy budżet czasu kryzysu, był niezwykle trudny i napięty, lecz zarówno po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany całkiem przyzwoicie. Sadzę, że nie mamy się czego wstydzić.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej

4110