Prawnik radzi

Bezpieczeństwo na stoku

W tym roku po raz pierwszy zamierzam wyjechać z dziećmi na narty. Naszym celem są Tatry. Znajomy mówił mi, że obowiązują teraz jakieś przepisy o tym, co można, a czego nie można robić na stoku. Czy to prawda? Jeśli tak, to jakie są ogólne reguły postępowania?

Mateusz J.

Od 2011 roku rzeczywiście obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, która określa podstawowe reguły, jakim powinni podporządkować się narciarze. Zgodnie z brzmieniem ustawy, osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu; użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia; bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. Co niezwykle istotne, dzieci do ukończenia 16. roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Należy pamiętać o tym, że zabronione jest uprawianie narciarstwa w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zarządzający stokiem narciarskim może odmówić narciarzowi lub snowbordziście, który nie zastosuje się do ww. zakazu, wstępu na stok lub nakazać jego opuszczenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskichz 2011 r. Nr 208 poz. 1241

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

3972