Prawnik radzi

Franczyza

Chciałbym otworzyć swoją firmę. Nie mam jednak pomysłu na to, czym mógłbym się zajmować. Zastanawiałem się nad otwarciem pizzerii. Nie mam jednak pojęcia o tym, jak prowadzi się taki biznes, dlatego znajomy podpowiedział mi, że mógłbym zacząć działać na zasadzie franczyzy. Czym jest franczyza i na czym ona polega?

Adam W.

Umowa franczyzy rzeczywiście pozwala na prowadzenie własnego biznesu osobom dysponującym pewnym kapitałem, ale nie posiadającym odpowiednich receptur, wystarczającej wiedzy, pomysłu na stworzenie własnej marki itp. Franchising polega na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Umowa franczyzy upoważnia franczyzobiorcę do korzystania z pakietu franczyzowego, który zawiera instrukcje, dotyczące sposobu prowadzenia danej działalności gospodarczej. Określa on szereg uprawnień i obowiązków, jak również wskazuje terytorium, na którym działać będzie franczyzobiorca. W zamian za możliwość wykorzystania nazwy handlowej, znaku towarowego lub znaku usługowego, know-how, metod handlowych i technicznych, systemów proceduralnych i innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej, należących do frnaczyzodawcy, franczyzobiorca zobowiązany jest wnieść na jego rzecz opłatę wstępną za udzielenie licencji i potem - przez cały czas trwania umowy - wpłaca na rzecz dawcy pewien procent swoich obrotów. Ten dochód franczyzodawcy przeznaczany jest m.in. na różnego rodzaju kampanie marketingowe, reklamowe lub innowacyjne, które umacniają pozycję franczyzodawcy na rynku, a przez to wpływają na zwiększenie dochodowości biznesu prowadzonego na licencji danego franczyzodawcy.

Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

3664