Prawnik radzi

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Niedawno zmarli moi rodzice, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Na gospodarstwie tym został mój brat, który twierdzi, że skoro to on będzie tam pracował, to żadnemu z rodzeństwa nie należy się żadna spłata, ponieważ my na tym, ani żadnym innym gospodarstwie nie pracowaliśmy. Czy brat ma rację?

Witold G.

Do niedawna dziedziczenie gospodarstw rolnych było dość skomplikowane i rzeczywiście istotne dla ustalenia kręgu spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia gospodarstwa, była m.in. praca przy produkcji rolnej oraz przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej. Taki stan rzeczy trwał do 31 stycznia 2001 roku. Obecnie w stosunku do dziedziczenia gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się zasady ogólne (dziedziczenie ustawowe). Zgodnie z powyższym, uprawnionymi do dziedziczenia z mocy ustawy są w pierwszej kolejności małżonek i dzieci spadkodawcy, jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku jego udział spadkowy przypada jego zstępnym, czyli wnukom spadkodawcy. W wypadku, kiedy spadkodawca nie posiada dzieci, do dziedziczenia powołani są z mocy ustawy małżonek, rodzice i rodzeństwo. Jeżeli spadkodawca nie ma dzieci, ani małżonka albo nie dożyli oni otwarcia spadku, do dziedziczenia powołani są rodzice i rodzeństwo. Jeżeli jedno z rodzeństwa nie dożyło śmierci spadkodawcy, wówczas ich udział spadkowy przypada ich zstępnym. Jeżeli więc Pana rodzice nie pozostawili testamentu, w którym wskazaliby brata, jako jedynego spadkobiercę, to Pan, jako osoba znajdująca się w kręgu spadkobierców ustawowych, również jest uprawniony do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

3558