Prawnik radzi

Odnaleziony testament

Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Po jego śmierci przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe, a majątek przypadł mnie i moim dwóm braciom. Miesiąc temu jeden z moich braci poinformował mnie, że odnalazł notarialny testament ojca, w którym ojciec, jako jedynego spadkobiercę powołuje właśnie tego brata. Czy to możliwe, żeby brat żądał zmiany orzeczenia sądu?

Krystyna G.

Polskie prawo przewiduje taką możliwość, jednak pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sytuacji, gdy okaże się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, należy przeprowadzić postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

3354