Rada wielu

Pytania do premiera

Wybory to czas rozliczania naszych przedstawicieli we władzach. Tak się złożyło, że szef rządu jest posłem z Warszawy. Jako stołeczny radny i wyborca zwróciłem się więc do Donalda Tuska z 23 pytaniami:

1. Powiedział Pan niedawno, że zagłosuje Pan sam na siebie. Czy, jako mieszkaniec Sopotu, pobrał Pan już odpowiednie zaświadczenie umożliwiające oddanie głosu w stolicy? 2. Czy na warszawskiej liście PO nie ma ani jednej innej osoby godnej Pańskiego zaufania jako wyborcy?
3. Jak utrzymuje Pan kontakt ze swoimi wyborcami w Warszawie?
4. Czy przeciętny mieszkaniec Warszawy ma szansę na rozmowę z Panem i w jakiej formie i warunkach?
5. Jakie sprawy mieszkańców stolicy poruszał Pan jako poseł na Sejm RP?
6. W ilu głosowaniach w sprawach dotyczących Warszawy wziął Pan udział?
7. Ile weekendów w roku spędza Pan w stolicy?
8. Warszawa ponosi olbrzymie koszty z tytułu umiejscowienia na jej terenie kluczowych instytucji państwa. Czy nie uważa Pan, że powinna z tego tytułu otrzymywać rekompensatę z budżetu państwa?
9. Co jako premier i szef PO zrobił Pan w celu likwidacji tzw. janosikowego?
10. Czy chociaż podpisał się Pan pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie?
11. Co, jako poseł z Warszawy i szef rządu, zrobił Pan dla przyspieszenia budowy metra?
12. Co, jako poseł z Warszawy i szef rządu, zrobił Pan dla przyspieszenia budowy obwodnic stolicy?
13. Co, jako poseł z Warszawy i szef rządu, zrobił Pan w celu budowy drugiego portu lotniczego dla stolicy?
14. Co, jako poseł z Warszawy i szef rządu, zrobił Pan dla poprawy komunikacji kolejowej w węźle warszawskim?
15. Co, jako poseł z Warszawy i szef rządu, zrobił Pan dla poprawy warunków studiowania w stolicy?
16. Jak reprezentuje Pan i promuje Warszawę jako szef rządu sprawującego prezydencję w Radzie UE?
17. Jak ocenia Pan doprowadzenie do upadku i brutalną pacyfikację KDT?
18. Jak ocenia Pan sprzedaż SPEC?
19. Jak ocenia Pan próbę zmonopolizowania rynku gospodarowania odpadami w stolicy przez warszawskie MPO?
20. Czy będzie się Pan przeciwstawiał praktykom monopolistycznym i prywatyzacji MPO?
21. Jak ocenia Pan podwyżki opłat za komunikację miejską, parkowanie oraz opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie?
22. Jak ocenia Pan podwyżki opłat za żłobki w Warszawie?
23. Co w kolejnej kadencji, jako poseł opozycji, zamierza Pan zrobić dla stolicy?

Obecnie oczekuję na odpowiedź.


Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4539