Prawnik radzi

Zakupy przez internet

Moja wnuczka przekonuje mnie, że powinnam zacząć robić zakupy w sklepach internetowych. Trochę się tego obawiam, ponieważ kupowanie w sklepie internetowym, często może wiązać się ze zwrotem towaru (za małego, za dużego itp.). Niektóre sklepy mogą przecież odmówić przyjęcia zakupionej rzeczy. Czy są jakieś przepisy, które gwarantowałyby mi możliwość zwrotu?
Lucyna S.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument, który zawarł z przedsiębiorcą umowę na odległość (a więc także przez internet), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. O prawie tym klient powinien być poinformowany na piśmie. Jeżeli sprzedawca nie dopełnił tego obowiązku, to termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia umowy. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsument może odstąpić od umowy tylko za zapłatą oznaczonej sumy (tzw. odstępne). Postanowienie takie jest sprzeczne z prawem i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a wszystkie świadczenia ulegają zwrotowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Oznacza to, iż sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i w takim samym terminie należy odesłać towar. Należy pamiętać jednak o tym, iż nie wszystkie towary, ze względu na ich charakter, mogą zostać zwrócone, a ich katalog określają obowiązujące przepisy. Podstawa prawa: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.).Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
tel. 500 020 048
e-mail: kancelaria@leximus.pl
4080