Rada wielu

Czas na Stalową!

Chodniki przy ul. Stalowej dawno powinny być w całości zrekonstruowane. Mieszkańcy tej ulicy od dawna pytają, kiedy nastąpi wymiana nawierzchni chodnika. Władze Warszawy i podległe im służby ciągle odkładają remont chodnika tłumacząc się brakiem środków i potrzebą prowadzenia innych prac.

Modernizacja miała rozpocząć się w 2010 roku, jednak wraz z pracami przy wymianie torów tramwajowych wymieniono tylko niewielką część powierzchni chodnika. Większość, w stanie wręcz zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu przechodniów, pozostała nietknięta.

Wspólnie z Pawłem Lisieckim, radnym dzielnicy Praga Północ, postanowiliśmy wspólnie pomóc mieszkańcom w ich staraniach. Radny Lisiecki wraz z mieszkańcami Pragi zbierał już podpisy pod petycją w sprawie remontu chodnika. Zostały one przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. W tym samym celu do służb miejskich składane były liczne zapytania i interwencje.

Niestety, urzędnicy boją się podejmowania decyzji i nie spieszą z podejmowaniem potrzebnych inwestycji. Dlatego proponujemy mieszkańcom ulicy Stalowej wzięcie udziału w akcji wysyłania do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, gotowych listów. Już wkrótce chętni mieszkańcy stalowej otrzymają przygotowany przez nas list, już w zaadresowanej do Ratusza kopercie ze znaczkiem. List ten wystarczy podpisać, podać swój adres zwrotny, włożyć do koperty ze znaczkiem i wrzucić do skrzynki na listy.

Tego głosu odpowiedzialny włodarz miasta nie powinien lekceważyć. Mam nadzieję, że długie starania sąsiadów ze Stalowej, przy pomocy Pawła Lisieckiego i mojej zostaną wkrótce uwieńczone sukcesem.

PS. Miło mi poinformować, że udało się nakłonić Radę Warszawy do zgodnego przyjęcia sprzeciwu wobec likwidacji linii 521 z Falenicy. Być może, PO zmieni zdanie i poprze zgłaszane przez mój klub stanowisko w sprawie zwiększenia częstotliwości oraz przywrócenia kursów popołudniowych autobusu E-8. Radny Dariusz Dolczewski głosował przeciw temu pomysłowi, ale może zmieni zdanie?


Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4075