Rada wielu

Nikczemne metody PO

Miło mi poinformować, że po pięciu latach procesu Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ wydał wyrok uniewinniający Roberta Sosnowskiego, burmistrza Pragi w latach 2002-2006. Dziś można śmiało powiedzieć, że były to najlepsze lata naszej dzielnicy w całym 20-leciu samorządu.

Wyrok oczyszczający burmistrza Sosnowskiego uprawomocnił się 3 grudnia 2010 roku. Oskarżenie oparte było na kłamliwym protokole z "kontroli" wykonanej przez aktywnego działacza Platformy Obywatelskiej. Sąd nie dał wiary jego zeznaniom. W sporządzonym uzasadnieniu do wyroku jasno, przejrzyście i bezdyskusyjnie stwierdził niewinność burmistrza. Absurdalność zarzutów została wielokrotnie obnażona w uzasadnieniu do wyroku. Sąd oprócz bezpodstawności oskarżenia stwierdził, że Sosnowski nie nadużył przysługujących mu uprawnień i nie działał na szkodę interesu publicznego. Wręcz przeciwnie, w ocenie Sądu dobrze wypełniał swoje obowiązki jako gospodarz dzielnicy.

Z kolei 14 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, prawomocnym wyrokiem, całkowicie uniewinnił Wojciecha Dąbrowskiego od oskarżeń o próbę wyłudzenia prawa jazdy. Przypomnę, że w lutym 2007 r. w wyniku rozpętanej nagonki i w związku z wytoczeniem najcięższych oskarżeń, które mogą dotyczyć urzędnika państwowego - o kłamstwo, poświadczenie nieprawdy i sprzeniewierzenie się godności urzędu, Wojciecha Dąbrowskiego odwołano ze stanowiska Wojewody Mazowieckiego. W prasie, w mediach elektronicznych i podczas politycznych debat, używano wielokrotnie epitetów afera i skandal. Po czterech latach procesu, sąd potwierdził fakty, które Wojciech Dąbrowski od początku przeciwstawiał fałszywym oskarżeniom. Jednak cena, którą zapłacił za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, w tym sprawowania nadzoru wojewody nad Gronkiewicz-Waltz jako prezydentem miasta, była ogromna.

Jak widać, metody stosowane przez PO w brutalnej walce o władzę są od dawna nikczemne. Działania przewodniczącej Rady Dzielnicy Praga Płn. która postanowiła całkowicie sparaliżować prace rady, ogłaszając kolejne przerwy, nie powinny więc nikogo dziwić.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4128