Rada wielu

Jak radny Tondera pogrąża SLD i PO

Na wstępie dziękuję radnemu Ireneuszowi Tonderze za promocję. Rozumiem, że radnemu, którego największym osiągnięciem jest zajmowanie wraz z żoną dwóch pierwszych miejsc na listach SLD do Rady Dzielnicy, trudno jest merytorycznie atakować jednego z najlepszych radnych miasta. Tak się składa, że kiedy radny Tondera zajmował się politykowaniem, ja złożyłem jedną z największych liczb interpelacji i innych interwencji w sprawach mieszkańców Pragi. Co ciekawe, radny Tondera w swej bezsilnej furii atakował moją skromną osobę, natomiast ani słowem nie odniósł się do niezrealizowanych obietnic koalicji PO/SLD, które przytoczę:

1) Restauracja całej ul. Ząbkowskiej łącznie z zabudowaniami wytwórni wódek "Koneser"(...) Jak każdy może zobaczyć, Ząbkowska wcale nie została odrestaurowana. Wyremontowano jedynie kilka budynków. "Koneser" został sprzedany prywatnemu podmiotowi. Obecnie trwają prace budowlane inwestora związane z wyburzaniem części budynków.

2) Rewitalizacja ul. Kawęczyńskiej, wraz z zabudową ul. Markowskiej. Na ul. Kawęczyńskiej nic nie zrobiono, zaś na Markowskiej odnowiono jedynie kilka budynków.

3) Gruntowna przebudowa i odnowa kwartału ulic Kijowskiej, Targowej, Ząbkowskiej i Brzeskiej z wykorzystaniem środków unijnych i funduszy prywatnych. Gruntownie nic nie zrobiono.

4) Zbudowanie systemu świetlic socjoterapeutycznych, klubów pracy oraz ośrodków integracji społecznej, w celu zmiany sposobu myślenia i działania tej części społeczności lokalnej, która do tej pory miała problemy z funkcjonowaniem zawodowym i społecznym. Najwyraźniej problemy z funkcjonowaniem zawodowym ma Zarząd Dzielnicy, który nic w tej sprawie nie zrobił.

5) Budowa obiektów sportowych (hale, boiska przyszkolne) w celu wychowania praskiej młodzieży przez sport. Dzielnicowi radni PiS zgłosili do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego boiska przyszkolne. W 2009 r. została oddana do użytku hala sportowa przy SP 127 rozpoczęta przez zarząd z Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie stadion przy Kawęczyńskiej, zaprojektowany w poprzedniej kadencji, został oddany do użytku z dużym opóźnieniem, ponieważ Urząd Dzielnicy przez kilka miesięcy nie wiedział, jakiego wykonawcę robót wybrał.

6) Stworzenie systemu stypendiów dzielnicowych przyznawanych za dobre wyniki w nauce jak i za osiągnięcia sportowe. Nic takiego nie powstało.

7) Zmiana wizerunku dzielnicy i tworzenie nowego, artystycznego klimatu poprzez przyciąganie (np. niskimi stawkami najmu) kolejnych galerii, muzeów, obiektów kulturalnych. Wprowadzono duże podwyżki stawek czynszów.

8) Budowa nowego domu kultury (...) Koalicja PO/SLD wykreśliła środki finansowe przeznaczone na tę inwestycję.

Panie Ireneuszu, czy ma Pan jakieś wytłumaczenie dla własnej nieudolności? Dla niezrealizowania programu wyborczego SLD i koalicyjnego PO?


Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4936