Rada wielu

Co PO/SLD dało Pradze?

Krótkie podsumowanie realizacji obietnic wyborczych przez rządzącą koalicję. Czytając program Hanny Gronkiewicz-Waltz i PO na lata 2006 - 2010 sprawdźmy stan ich realizacji. Co obiecała nam Pani Prezydent?

Restauracja całej ul. Ząbkowskiej łącznie z zabudowaniami wytwórni wódek "Koneser" aż do budynku przy ul. Radzymińskiej 2. Jak każdy może zobaczyć, Ząbkowska wcale nie została odrestaurowana. Wyremontowano jedynie kilka budynków. "Koneser" został sprzedany prywatnemu podmiotowi. Obecnie trwają prace budowlane inwestora związane z wyburzaniem części budynków.

Rewitalizacja ul. Kawęczyńskiej, wraz z zabudową ul. Markowskiej. Na ul. Kawęczyńskiej nic nie zrobiono, zaś na Markowskiej odnowiono jedynie kilka budynków. Gruntowna przebudowa i rewitalizacja kwartału ulic Kijowskiej, Targowej, Ząbkowskiej i Brzeskiej z wykorzystaniem środków unijnych i funduszy prywatnych. Gruntownie nic nie zrobiono.

Zbudowanie systemu świetlic socjoterapeutycznych, klubów pracy oraz ośrodków integracji społecznej, w celu zmiany sposobu myślenia i działania tej części społeczności lokalnej, która do tej pory miała problemy z funkcjonowaniem zawodowym i społecznym. Najwyraźniej problemy z funkcjonowaniem zawodowym ma problemy Zarząd Dzielnicy, który nic w tej sprawie nie zrobił.

Budowa obiektów sportowych (hale, boiska przyszkolne) w celu wychowania praskiej młodzieży przez sport. Dzielnicowi radni PiS zgłosili do wieloletniego Planu Inwestycyjnego boiska przyszkolne. W 2009 r. została oddana do użytku hala sportowa przy SP 127 rozpoczęta przez zarząd z Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie stadion przy Kawęczyńskiej zaprojektowany w poprzedniej kadencji został oddany do użytku z dużym opóźnieniem, ponieważ Urząd Dzielnicy przez kilka miesięcy nie wiedział, jakiego wykonawcę robót wybrał.

Stworzenie systemu stypendiów dzielnicowych przyznawanych za dobre wyniki w nauce jak i za wyniki sportowe. Nic takiego nie powstało.

Zmiana wizerunku dzielnicy i tworzenie nowego, artystycznego klimatu poprzez przyciąganie (np. niskimi stawkami najmu) kolejnych galerii, muzeów, obiektów kulturalnych. Wprowadzono duże podwyżki stawek czynszów.

Budowa nowego domu kultury połączona z remontem i modernizacją poprzez przebudowanie np. na amfiteatr muszli koncertowej w Parku Praskim. Koalicja PO/SLD zdjęła środki finansowe przeznaczone na tę inwestycję i odłożyła ją ad calendas graecas. Dom Kultury mieści się nadal w ciasnych pomieszczeniach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków.

Na zakończenie dziękuję liderowi Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Dzielnicy Praga Północ, Pawłowi Lisieckiemu, za walną pomoc w przygotowaniu tego krótkiego podsumowania.


Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

4783